WIJDEMEERSE WEBKRANT
CDA: Geen OZB verhoging
Wijdemeren, vr 4 september 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Putter en Cor Koster worden door het CDA op hun wenken bediend. Als het aan het CDA ligt zal de OZB niet verhoogd worden in 2016.

Cor Koster deed de eerste oproep, Putter sloot zich daar bij aan.

(De leges, de waterschapsheffing, de rioolheffing en andere lokale lasten ook?)

persbericht

CDA: In 2016 geen OZB-verhoging in Wijdemeren

In de afgelopen weken hebben enkele prominente inwoners van Wijdemeren de gemeenteraad opgeroepen de OZB het komende jaar nu een keer niet te verhogen. “Daarmee steunen zij het standpunt van de CDA-fractie”, aldus CDA-fractievoorzitter Jan Verbruggen. “In de raadsvergadering van 2 juli jl. heeft CDA-raadslid Dik van Enk bij de behandeling van de kadernota al aangegeven dat er, behoudens indexering, geen OZB-verhoging moet komen in 2016. Het CDA vindt dat je elk jaar goed moet kijken of zo’n verhoging nodig is en het niet alleen achterwege moet laten om in een verkiezingsjaar goedkoop te kunnen scoren. Wij zijn blij met deze steun uit de samenleving en om dit kracht bij te zetten willen wij dat nogmaals uitspreken.”

Verbruggen: “Wij vinden dat de OZB niet de sluitpost van de begroting mag zijn. Eerst moet de begroting sluitend zijn en als er dan toch nog extra geld nodig is voor bijvoorbeeld nieuw beleid, dan is een OZB-verhoging bespreekbaar. Zo hebben wij voor 2015 het nieuwe college de ruimte gegund om de OZB licht te laten stijgen. Dat extra geld is heel gericht ingezet voor sociale cohesie, duurzaamheidsbeleid en beter onderhoud van het groen in onze mooie dorpen. Zo wordt deze verhoging dus direct teruggegeven aan onze inwoners. Initiatieven vanuit de samenleving om met elkaar het groenonderhoud in de eigen buurt te doen zijn daar een voorbeeld van en inmiddels een groot succes.”

Bij duurzaamheidsbeleid mag nog wel een tandje bij

Bij de behandeling van de kadernota heeft het CDA ook aangegeven dat er in de begroting meer geld opgenomen moet worden voor duurzaamheidsbeleid. Jan Verbruggen: “De afgelopen jaren is daar nauwelijks aandacht voor geweest. Gelukkig is het tij nu gekeerd en heeft het nieuwe college duurzaamheid tot een van de speerpunten gemaakt, maar het CDA vindt dat er nog wel een tandje bij mag. De gemeente heeft daarbij immers een belangrijke voorbeeldfunctie voor onze inwoners en ondernemers. Het CDA vindt dat de gemeenteraad zich bij elk raadsbesluit moet afvragen hoe de belasting voor het milieu is en hoe wij de uitvoering zo duurzaam mogelijk kunnen doen. Bij de vervanging van de openbare verlichting is dat goed gegaan. Bij het eerste voorstel van het college voor een deel van de verlichting ging de raad nog morrend akkoord met een niet echt duurzame aanpak. Al heel snel daarna kwam het college met een voorstel om voor alle openbare verlichting de komende jaren over te gaan op LED-verlichting. Dat is precies de ommezwaai die het CDA graag ziet.”

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief