WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Lokale lasten in de Hand!
Nederhorst, di 25 augustus 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Een open brief aan de gemeenteraad van Cor Koster. Hij vraagt om volgend jaar nu eens niet de lokale lasten veel sterker te laten stijgen dan bijv. in Weesp en Hilversum.

De vraag die spontaan bij de WWK redactie opborrelt is of een "Open Brief in de WWK" wordt opgenomen in de lijst met ingekomen stukken. Wij vermoeden sterk dat dat niet gebeurt. Red. WWK.

Cor Koster

Open brief aan de Gemeenteraad

Geachte raad,

Op gevaar af dat u denkt “daar heb je die Koster weer”, wil ik toch graag aandacht vragen voor de gemeentelijke belastingen in Wijdemeren. Die zijn erg hoog, veel hoger dan in de omliggende gemeenten. Zo betalen wij aan woonlasten ruim 300 euro meer dan mensen in Weesp. En de percentuele stijging voor dit jaar is met 7,3% veel hoger dan de landelijke 1,7%. En er zijn meer voorbeelden van de scheefgroei in onze gemeente.

Het zou goed zijn als één of meerdere fracties bij de eerstvolgende raadsvergadering (op 24 september), een motie zouden indienen waarin het college opgeroepen wordt om de lokale belastingen aan te passen aan het niveau van de omliggende gemeenten. Dat betekent in concreto dat de belastingen omlaag moeten.

U was ongetwijfeld al van plan iets dergelijks te doen, omdat u vast niet wilt dat Wijdemeerders zoveel meer moeten betalen dan Weespers of Hilversummers. U kunt daar ook wat aan doen, omdat u immers als raad - zo hoor ik altijd van de burgemeester - de kaders stelt.

Het enige waar ik u op wil wijzen is dat u dit niet te lang moet uitstellen. Als u dat in september kenbaar maakt, heeft de Afdeling Financiën voldoende tijd om een en ander te verwerken in de nieuwe begroting. Immers, op het moment dat de begroting voor volgend jaar op tafel ligt - over drie maanden al! - kunt u nauwelijks meer iets veranderen vanwege de repercussies die dat zou hebben voor de hele begroting.

Met vriendelijke groet,

Cor Koster
Nederhorst den Berg

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
Cor Koster
foto
Douwe van Essen
auteur
Cor Koster
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief