WIJDEMEERSE WEBKRANT
Frontale aanval CDA op DLP
Wijdemeren, vr 3 juli 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Bij de behandeling van de Jaarrekening 2014 opende Jan Willem Nienhuis (CDA) een frontale aanval op Gert Zagt (DLP), de vorige wethouder Financiën.

Het eindresultaat van 2014 na alle plussen en minnen en nieuwe projecten als aanpak van de baggerproblematiek en woonbehoefteonderzoek, is kort gezegd een overschot van € 250.000. De kern van het debat was of dat geld teruggegeven moet worden aan de burger of dat gestort moet worden in de algemene reserve.

Gert Zagt (DLP) opende het debat, dat rustig begon, met een amendement om dat bedrag in mindering te brengen op de OZB en de RRB omdat naar zijn mening de algemene reserve hoog genoeg is.


Gert Zagt (DLP):
Niets mis mee. Geen gevolg.

Jan Willem Nienhuis (CDA):
Lijken in de kast.

Storm in de raadszaal

Toen Jan Willem Nienhuis (CDA) het woord kreeg ging het even stormen in de raadszaal. Hij verklaarde dat de vorige wethouder Financiën, Gert Zagt (toen nog DB), een aantal lijken in de kast achterliet. Hij ondersteunde zijn betoog met twee posten die volgens hem een jaar te laat zijn overgeboekt. Vorig jaar een extra afschrijving van € 190.000 voor het steunpunt bij de Blijk in Nederhorst en het jaar daarvoor € 827.000 voor vergeten wethouderspensioenen.

Dat leidde hem tot de conclusie:

"De voormalig wethouder Financiën wordt door sommige geprezen als ‘rekenmeester’, helaas kunnen wij alleen maar opsommingen geven van een aantal zaken die dit niet ondersteunen. Zoals al eerder genoemd het “vergeten” van twee posten; minimale investeringen en het zwaar teruglopen van de algemen reserve. Het CDA kan hem dus de kwalificatie van rekenmeester helaas niet geven, het CDA kan alleen maar van mening zijn dat hij er in zijn ambtstermijn een puinhoop van heeft gemaakt."

Complimenten

Wethouder Joep Frijdal (VVD) wilde niet in gaan op de beschuldigingen van Nienhuis (CDA) en distantiëerde zich daarvan. Hij vond het niet chique om te oordelen over zijn voorganger. De overige partijen stelden zich achter de wethouder op en gaven complimenten voor het resultaat.

Gert Zagt (DLP) gaf onmiddelijk toe dat er een fout was gemaakt met de overboeking, maar dat die geen enkel gevolg had voor de rekeningreserve. Op de andere aantijgingen wilde hij niet in gaan. Hij dankte wethouder Frijdal voor diens terughoudendheid in de kwestie die Jan Willem Nienhuis aansneed, waarmee de rust was weergekeerd.


Joost Boermans (D66):
Geld terug naar de burger.

Bij de stemming steunde D66 het DLP amendement om het overschot terug te geven aan de burger. Met vier stemmen voor (Nanne Roosenschoon (D66) was afwezig) was dat onvoldoende, waarna het voorstel unaniem werd aangenomen.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief