WIJDEMEERSE WEBKRANT
Huisvestingsverordening
Wijdemeren, vr 3 juli 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Er werd gesproken over de woonruimteverdeling van sociale huurwoningen in de regio Gooi en Vechtstreek. Het raadsvoorstel kreeg weinig bijval, maar werd aangenomen.

Regionale verordening tegen liberalisering

Om te voorkomen dat de markt voor huurwoningen geliberaliseerd wordt en dus open is voor iedereen, moeten de regiogemeenten samen dezelfde woonruimteverordening aannemen en instellen voor 1 juli 2015. Daarna hebben zij de tijd tot 1 januari 2017 om binnen de wet- en regelgeving aanpassingen in de verordening aan te brengen in overleg met woningcorporaties. Het raadsvoorstel is een voortzetting van het bestaande beleid dat al gold. Het verschil is dat de regiogemeenten hebben afgesproken om 25% van de toe te wijzen woningen in te kunnen zetten voor eigen inwoners. Dat was 30%.

Geen van de partijen in de raad was enthousiast over het raadsvoorstel, met name omdat de 30% eigen toewijzing teruggeschroefd wordt naar 25%. Ook vinden de partijen dat de voorgestelde verdeling weinig innovatief is en teveel voortborduurt op wat er al was. Alleen Stan Poels (PvdA/GL) steunde het voorstel van wethouder Betske van Henten voluit. Hij betoogde dat die 5% slechts enkele woningen zijn in Wijdemeren.

50% voor Wijdemeerders

Joost Boermans (D66) stelde in een amendement voor om 50% toe te wijzen aan eigen inwoners. Volgens hem kan dat binnen de regelgeving. Wethouder Betske van Henten ontkende dat in alle toonaarden en voegde daar aan toe dat de overige regiogemeenten Wijdemeren dan buiten hun woonruimteverdeling zullen zetten.

Binnen een jaar aangepast


Rosalie van Rijn (CDA)

Wethouder Betske van Henten (CDA)

Rosalie van Rijn (CDA) hield een gedegen betoog. Zij baalde van de 25% toewijzing aan eigen inwoners, maar zij merkte ook op dat zij een berg aan cijfers van het college kreeg, maar met die cijfers niets kon, omdat er geen structuur in te bekennen was. Bijvoorbeeld: "Hoeveel gezinnen krijgen een eengezinswoning en hoeveel alleenstaanden? Hoe lang is de inschrijving van gezinnen en jongeren?" Zij stelde in een amendement voor om binnen het jaar een nieuwe woonruimteverordening te realiseren, waarin een onderzoek naar woningbehoefte en woonvisie verwerkt zijn. Wethouder van Henten hield voet bij stuk, maar verzette zich niet tegen het CDA amendement.

Er werd geschorst, waarna in de stemming bleek dat het D66 amendement werd afgewezen, het CDA amendement steun kreeg van alle partijen, behalve D66 en de stemming over het raadsvoorstel incl. het CDA amendement de steun kreeg van alle partijen.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief