WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Voortgang Belt Groenewoud
's-Graveland, za 21 febuari 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het was lang stil rond het plan Groenewoud dat wonen op het water rond de voormalige vuilstort in Kortenhoef mogelijk moet gaan maken, maar nu gebeurt er weer iets.

De afgelopen maanden heeft de firma Afvalzorg verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het plan. Die onderzoeken zijn nu afgerond. De planning ziet er nu als volgt uit:

  • In april besluit de provincie of het plan past binnen provinciale regelingen.
  • In de zomer van dit jaar start de gemeente de bestemmingsplanprocedure
  • In het najaar zal het concept bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.
  • In het voorjaar van 2016 zal de gemeenteraad het bestemmingsplan vast stellen, waarna de weg vrij is om in het gebied aan de gang te gaan.

Dat staat alles te lezen in een digitale brochure die Afvalzorg rond stuurde naar omwonenden. De brochure is ook te vinden op een website van Afvalzorg.

Twee citaten uit de brochure:

Isoleren/Controleren

Er is een saneringsplan opgesteld voor het isoleren/ controleren van de verontreinigde oude stortplaats. Uit dit plan blijkt dat er bij het graven van de waterpartijen voldoende grond aanwezig is om de stortplaats af te dekken. Verder zijn onderwerpen als een waterremmende laag, het afwerken van de slootranden en het creëren van meer water in het plan uitgewerkt. De provincie Noord- Holland is in haar voorbeoordeling akkoord met het saneringsplan. Nadat de bestemmingsplanprocedure van Plan Groenewoud is afgerond, vindt nog aanvullend onderzoek plaats en wordt het saneringsplan in procedure gebracht bij de provincie Noord-Holland.

Wonen in het gebied

Om het integrale plan te kunnen realiseren, is het de bedoeling dat er in het gebied 39 (water)kavels worden gerealiseerd met daarop maximaal 70 waterwoningen. De gemeente heeft een beeldkwaliteitsplan opgsteld. Hierin zijn de randvoorwaarden omschreven waarbinnen de waterwoningen ontworpen worden. Met een onderzoek naar de "nut en noodzaak" is aangetoond dat de waterwoningen passen binnen de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte van deze regio. Het is een uniek woonmilieu. Ook is de verkoopbaarheid van de woningen getoetst aan de markt. Conclusie: wonen in Groenewoud past binnen de provinciale woonvisie, is financieel haalbaar en het is een bijzondere woonomgeving. Tevens is het plan afgestemd met de regiogemeenten.

Dossier Groenewoud

bron
Afvalzorg
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief