WIJDEMEERSE WEBKRANT
Verkiezingsgala
Ankeveen, za 15 maart 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond werd in De Drie Dorpen in Ankeveen het Verkiezingsgala van het Weekblad Wijdemeren en De Nieuws Ster gehouden. Een feestelijk aangekleed evenement.

Gisteravond vond het Lokale Bladen Verkiezings Gala plaats. Dunnebier Print en Drukkerij Ten Herkel tekenden met hun bladen Weekblad Wijdemeren en De Nieuws Ster voor de organisatie. Er was gekozen voor een presentatitetrio. Herman Stuijver en Mirjam Arnoldy ondervraagden de lijsttrekkers en Tom Cornelissen deed de spetterende omlijsting. Roos Klaasen zong tijdens de muzikale intermezzi. Terwijl er een lichtshow van werd gemaakt, ook tijdens de debatten.


Op het podium v.l.n.r.: Sandar van Rijkom (PvdA/GL), Joost Boermans (D66), Theo Reijn (CDA), Herman Stuijver, Gert Zagt (DB) en Tim Emmelot (VVD).
Op de rug gezien: Betske van Henten (CDA) met haar boa.

In de rui

De dames van het CDA maakten een kleurige en zeer opvallende entree. Gehuld in het zwart, met een groene boa om en glitters in het haar, deden zij recht aan de term "gala". De overige aanwezigen staken maar schraal af bij deze overdadige glamour en glitter. In de loop van de avond bleken de groene boa's flink in de rui. Op de rug van de dames groeide langzaam maar zeker een groene verentooi.

Het was goed druk, al viel op dat de aanwezigen voor het overgrote deel leden en aanhangers van politieke partijen waren. Daar was voor de lijsttrekkers weinig eer aan te behalen. Er werd regelmatig gestemd over stellingen, waarbij ook nogal voorspelbaar was wie een groene en wie een rode kaart op zou steken, afhankelijk van de partij.

Goed op dreef

Alle lijsttrekkers waren goed op dreef. De presentatoren hadden stellingen voorbereid waarover de lijsttrekkers dan weer met zijn vijven tegelijk, dan weer één tegen één moesten debatteren. Stellingen over het verkeer, bloembakken, revindicatie, samenwerking met Weesp en Stichtse Vecht, openbaar vervoer en de transitie van het sociale domein naar de gemeenten. De standpunten over deze stellingen waren niet erg verrassend voor wie de vorige debatten bij de ondernemers en voor de ouderenbonden al had bijgewoond.

Enkele verschillen van inzicht konden genoteerd worden:

SWW vs. Regio G&V

Gert Zagt (DB) en Joost Boermans (D66) zijn enthousiast over de samenwerking met Weesp en Stichtse Vecht (SWW) waarin zij veel vertrouwen hebben en die zij willen uitbreiden. Nu is er sprake van samenwerking op sociaal gebied en op het vlak van recreatie en toerisme. Beide partijen zien ruimte voor nog meer samenwerking. Gert Zagt verzekerde de aanwezigen dat het helemaal goed gaat komen met de zorg in Wijdemeren. Onrust over de toekomst van de zorg noemde hij onterecht. Joost Boermans roemde de samenwerking met SWW en ziet nog veel meer samenwerkingsmogelijkheden. Bovendien wil hij ambtenaren tussen de gemeenten laten rouleren.
Theo Reijn (CDA) en Sandra van Rijkom (PvdA/GL) vinden het ongewenst dat Wijdemeren zowel met de Regio Gooi en Vechtstreek samenwerkt, als in SWW verband. Beiden betogen dat het netwerk van Wijdemeren ligt in de Regio en dat het daarom onverstandig is om op twee paarden te wedden, c.q. op twee borden te schaken, zoals Sandra van Rijkom het noemde. "Ook het ambtenarenapparaat moet daar horendol van worden, van samenwerken in twee verbanden.": aldus Van Rijkom.
Tim Emmelot (VVD) verklaarde dat er samengewerkt moet worden met die partner waarvan Wijdemeren het meeste voordeel heeft en liet daarmee de zaak wat in het midden.

Uitkeringen

Tim Emmelot (VVD) is voor een streng regime voor uitkeringsgerechtigden. Wie een uitkering heeft moet iets voor de samenleving terug doen, zo vindt hij. Bovendien moet iedereen zo snel mogelijk weer aan het werk. De andere partijen waren veel milder in hun oordeel en pleitten er voor om altijd te kijken naar de individuele situatie van de persoon of het gezin in kwestie. Sandra van Rijkom (PvdA/GL) verzette zich het hevigst tegen de opvattingen van Emmelot.
Vanuit de zaal kwam de opmerking dat er weinig werk is, en dat er nog steeds minder werk komt, waardoor het uitkeringsgerechtigden niet is kwalijk te nemen als zij er niet snel in slagen om werk te vinden.

Revindicatie

Lijsttrekker Gert Zagt van DB stond pal voor de revindicatie. Het gemeentebestuur moet waken over de gemeentelijke eigendommen en dat doet Dorpsbelangen. Als iemand een stuk grond van de gemeente in gebruik heeft genomen, dan hebben wij de plicht om het gemeentelijk bezit terug te eisen. Tim Emmelot (VVD) bestreed die opvatting ten dele. Hij wees erop dat de door de gemeente gebruikte kaartjes fouten bevatten en dat er dus overal ter plaatse onderzoek had moeten plaatsvinden.

Bloembakken

Bij het verkeer en de bloembakken was de verhouding in de opvattingen zoals hij steeds is. Dorpsbelangen is enthousiast over de proef en zou die eigenlijk wel willen uitbreiden. Het CDA is tegen de bloembakken en wil ze meteen weg hebben, maar wil wel kijken naar andere permanente oplossingen om het verkeer te af remmen. Die opvatting is ook in afgezwakte vorm terug te vinden bij de overige partijen.

Herindeling

Inzake een lange termijnvisie over de bestuurlijke inpassing van Wijdemeren liet geen enkele partij zich uit. Niemand heeft een opvallende stip op de horizon waar men naar toe wil. (Bijvoorbeeld opgaan in 1 gemeente met Weesp en Stichtse Vecht, of aansluiten bij een bestuurlijke schaalvergroting in de Regio Gooi & Vechtstreek. Alle partijen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. "Tot herindeling moet van Den Haag, dan kan het niet anders." :aldus Tim Emmelot (VVD).

Nadat iedere stelling behandeld was en soms ook voorafgaand aan het debat werd de zaal gevraagd om voor of tegen te stemmen. Dat gebeurde steeds vrij aarzelend. Als er gevraagd werd om vragen vanuit de zaal, dan was het een beetje duwen en trekken om er vragen uit te krijgen.

Campagne GV 2014

bron
WWK
foto
Cor Koster
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief