WIJDEMEERSE WEBKRANT
Sloepenknooppuntennetwerk
Wijdemeren, do 6 maart 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om € 20.000,- beschikbaar te stellen voor regionale aansluiting op het knooppuntennetwerk voor sloepen.

persbericht

College wil aansluiten op sloepennetwerk

Het college van burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om € 20.000,- beschikbaar te stellen voor regionale aansluiting op het knooppuntennetwerk voor sloepen.
In het zuidelijk deel van het Groene Hart is enkele jaren geleden een knooppuntennetwerk voor sloepen aangelegd. Dit principe werkt hetzelfde als het bekende knooppuntennetwerk voor fietsen, maar dan op het water. Nu het netwerk in delen van het Groene Hart succesvol is, stelt het college de gemeenteraad voor hier aansluiting bij te zoeken. Doelstelling is uiteindelijk een dekkend knooppuntennetwerk binnen de driehoek Leiden – Utrecht – Amsterdam.

Regionaal projectplan

De regio Gooi en Vechtstreek heeft in samenwerking met vele betrokken partijen een projectplan opgesteld. Naast de fysieke aanleg van het knooppuntennetwerk voorziet dit plan onder andere ook in promotionele activiteiten, verbetering van de toeristische informatievoorziening vanaf het water en de realisatie van een aantal openbare aanlegvoorzieningen. Naast de gemeente Wijdemeren zijn ook de gemeenten Stichtse Vecht, Hilversum, Weesp, Naarden en Muiden betrokken. Andere partijen die meewerken zijn onder andere het Regionaal Bureau voor Toerisme, de ANWB, de HISWA, het watersportverbond en het Platform Recreatie & Toerisme Wijdemeren.

Het Recreatiefonds

Begin 2012 heeft de gemeenteraad van Wijdemeren het visiestuk ‘de Kern van Wijdemeren’ vastgesteld. In het visiestuk worden diverse projecten beschreven die ertoe moeten leiden dat de Wijdemeren aantrekkelijker wordt voor recreanten en toeristen. Het sloepennetwerk sluit aan op de projecten die zijn beschreven in het visiestuk. Om de uitvoering van deze projecten mogelijk te maken is er een Recreatiefonds opgericht, welke jaarlijks wordt gevuld met 10% van de binnengekomen toeristen- en forensenbelasting.Het voorstel van het college wordt op 7 mei 2014 besproken in de raadscommissie Ruimte en Economie. Besluitvorming in de gemeenteraad volgt op 22 mei 2014.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief