WIJDEMEERSE WEBKRANT
Zwerfdieren naar Amersfoort
Wijdemeren, vr 31 januari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Dierenasiel Crailo en de regiogemeenten hebben nog steeds een conflict over de opvang van zwerfdieren. Die worden nu direct naar Amersfoort vervoerd.

persbericht

Gevonden zwerfdieren direct naar Amersfoort

De regiogemeenten beëindigen de noodopvang van zwerfdieren bij dierenasiel Crailo. Crailo spande hierover een kort geding aan tegen de gemeente Hilversum. Hilversum werd in alles in het gelijk gesteld, behalve over de gehanteerde opzegtermijn.

Omdat Crailo ook bij de andere gemeenten de opzegtermijn betwist, hebben de regiogemeenten een advocaat in de arm genomen. De gemeenten menen dat de opzegtermijnen die de afzonderlijke gemeenten met Crailo hebben, verschillen van die van Hilversum.

Tussenopvang opgeschort

Een aantal gemeenten is met ingang van 1 januari jl. overgestapt naar Dierenbeschermingscentrum Amersfoort (DBCA), een asiel van Dierenbescherming Nederland. Als service aan mensen die hun huisdier kwijt zijn, werd een tussenopvang van drie dagen in Naarden gerealiseerd. Hiermee werd voorkomen dat mensen die hun dier kwijt zijn, buiten de regio moeten reizen om het op te halen. Crailo bestempelt dit in de politiek en op de sociale media als ‘gesleep met dieren’. In goed overleg met de Dierenambulance en het DBCA is besloten om, hangende de procedure over de opzegtermijnen, die tussenopvang op te schorten. Dit betekent dat zwerfdieren die in de regio gevonden worden, direct naar het DBCA worden gebracht. Alleen de gemeente Hilversum is er voorlopig aan gehouden om zwerfdieren die binnen de gemeentegrenzen gevonden worden in Crailo onder te laten brengen.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief