WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Slaapverwekkende Raad
Wijdemeren, vr 31 januari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond vond de gemeenteraad plaats. Niet de spannendste van de afgelopen twaalf maanden om het eufemisme van het jaar te gebruiken.

Het sociaal domein SWW

Lang, heel erg lang, werd er gesproken over de visie op het sociaal domein SWW en de TOEGANG tot het sociaal domein. Een onderwerp voor de liefhebber en ongetwijfeld HEEL ERG BELANGRIJK, maar nauwelijks te volgen. Het debat sprong van de hak op de tak, waarbij burgemeester Martijn Smit af en toe alle zeilen moest bijzetten om alle zijpaden en langsfladderende invallen in te dammen en het debat ordelijk te laten verlopen. Fractievoorzitter Joep Frijdal had er ook moeite mee. Over de visie op het sociaal domein verklaarde hij dat die tekst zo wollig is en dat je er zoveel kanten mee op kan, dat het moeilijk was om er tegen te zijn. De raad stemde in met de voorstellen.

Een opvallende rol was weggelegd voor Liesbeth Siderius. Zij ging staan toen zij haar bijdrage aan het debat leverde. "Ik sta op voor de burgers van Wijdemeren! De visie sluit niet aan op de werkelijke behoeften. Het zijn loze kreten." Zij werd gehinderd door het feit dat de microfoon op tafel staat. Haar staande betoog was derhalve nauwelijks hoorbaar. Buurman Felix Flameling schoot te hulp, maar uiteindelijk bleek het toch het meest praktisch dat zij weer ging zitten.
Hoe dan ook, wethouder Joost Boermans telde zijn zegeningen toen de raad in meerderheid zijn voorstellen steunde. De zorgen die de raad heeft, over de wilde plannen van het kabinet met het sociale domein, zal hij namens raad en college aan het Haagse circuit overbrengen. De Wijdemeerse raad gelooft niet dat de overdracht naar gemeenten zo soepel en snel zal en kan verlopen als Plasterk, Schippers en Van Rijn doen voorkomen.

Bloembakken Soap

Wethouder Jaap van Waveren had heel wat te stellen over de bloembakken met Martin Vuyk (VVD) en aan het eind van de avond met Theo Reijn (CDA). Bij de aanvang van de vergadering kruiste Vuyk de degens met de wethouder over de evaluatie van de bloembakkenproef. Vuyk wil dat ook de gebruikers van de weg gevraagd worden wat zij van de proef met de bloembakken vinden. Veel vertrouwen in de aanpak van de wethouder heeft hij niet, want volgens hem worden niet alle belanghebbenden geinterviewd. Vuyk had voorgesteld dat de raad het draaiboek voor de evaluatie zou moeten toetsen.

Jaap van Waveren kiest voor de aanval als de beste verdediging en verklaart dan ook "dat de waarheid van Martin Vuyk niet ze zijne was". Dat wisten we dan weer. Vuyk is een leugenaar volgens Van Waveren in gewoon Nederlands. De wethouder had geen boodschap aan een door de raad goedgekeurd draaiboek en bleek op eigen houtje een "gerenommeerd onderzoeksbureau" opdracht te hebben gegeven om gratis onderzoek te doen. Dat bureau had verklaard dat weggebruikers niet gevraagd kunnen worden naar hun mening en onderzoek onder de bevolking van Wijdemeren over de bloembakken op de Vaartwegen was te duur. Om kort te gaan, het kon niet. Jammer voor de VVD.

Motie CDA

Aan het eind van de avond diende Theo Reijn (CDA) een motie in om de bloembakken op de Cannenburgerweg en de Koninginneweg te verwijderen en op de Koninginneweg direct de verwijderde straatjuwelen terug te plaatsen. De aanleiding voor zijn verzoek zijn klachten over de onveiligheid voor fietsers op de Koninginneweg. Wethouder van Waveren opende met de aanval: "Deze motie is beneden uw waardigheid." was zijn openingszin waarmee de toon weer gezet was. Hij betoogde dat de bewoners de bakken graag willen houden, maar dat verwijderen van de bloembakken vereist dat er overleg met de bewoners gestart wordt, dat die in moeten stemmen met de nieuwe straatjuwelen, want de oude zijn weg, dat die inspraak lang zal duren en dat daardoor de gemeente maatregelen moet nemen op het gebied van geluidsoverlast en milieu, want er is geen geld voor nieuwe straatjuwelen, bovendien vervuilt verwijderen van de bakken de proef en de evaluatie... etc., etc. Om kort te gaan: "Nee."


De fracties D66 en DB, het bloembakkenblok (mooie alliteratie), lieten zich overtuigen door het betoog van de wethouder. In de boezem van de VVD ontstond enige commotie, toen fractievoorzitter (en bewoner van het Noordereinde) het niet eens bleek met zijn partijgenoot Martin Vuyk en ook nog het woord nam met een afwijkende mening. Jan Hermans en Felix Flameling PVdA-GL, voelden wel wat voor de motie en stemden er mee in toen Theo Reijn de termijn waarbinnen de baken verwijderd moesten worden wat oprekte. Voor de motie stemden het CDA, GL, de PvdA en de De Kloeten van DB, die steeds tegen de bloembakken waren, stemden voor de motie. Tegen waren D66, DB, de VVD en de fractie Siderius.

Speeltuintjes

En dan waren er nog de speeltuintjes. De speeltuintjes in Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst worden door wethouder Joost Boermans (D66) langzaam maar zeker ontmanteld. Er zijn al speeltoestellen verwijderd, maar de wethouder wil van nu af eerste een keuringsrapport van het toestel zien vooraleer hij het laat verwijderen. Zodra een speeltoestel afgekeurd wordt zal het verwijderd worden. Dat levert een vrij geringe bezuiniging op.

Het was een raad waarin de verkieizngskoorts al enigszins voelbaar was, maar door de onderwerpen toch nog vrij tam verliep.

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief