WIJDEMEERSE WEBKRANT
Kadaster in de Fout
Wijdemeren, do 13 februari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Wie maakte de kaartjes? Het kadaster beantwoordde die vraag fout, zo bleek vandaag. Een woordvoerder van het kadaster bood vandaag Margo Schoote zijn verontschuldigingen aan.

De 609 kaartjes die de gemeente in december 2011 mee zond met de stuitingsbrief overtuigden niet, omdat er aantoonbare fouten in staan. Dat voedde de twijfel aan de herkomst van die kaartjes. Die twijfel begon al in oktober vorig jaar toen de gemeente rechtszaken verloor. Ook anderen hadden hun twijfels over de maker van de kaartjes en of die kaartjes wel klopten. Was de maker het kadaster, de gemeente of een bureau in opdracht van de gemeente? Mondeling hield de gemeente bij diverse gelegenheden vol dat het kadaster de kaartjes voor veel geld had gemaakt. De fouten in de kaartjes bleven knagen. Kadasterkaartjes zijn toch onomstotelijk goed, zo dacht iedereen.


Het kaartje dat de gemeente op 22 december 2011 naar Margo Schoote zond.
De inrit is verdwenen. Het rode vlak loopt voorbij de tuin van het perceel van 59A.
Dat is grond die van de buurman is.
Op het kaartje is duidelijk te zien dat alle aangrenzende huizen met hetzelfde
probleem (het rode vlak) te maken kregen.
(Klik op het kaartje om het groter te bekijken.)

Bellen kan niet

Margo Schoote gebruikte de afgelopen dagen om aan het kadaster vragen of de 609 kaartjes die Wijdemeren gebruikt, daar gemaakt zijn of niet. Voor een eenvoudige burger is dat geen sinecure. Bellen kan niet. De vraag moet via de website gesteld worden. Dus mailde zij haar vraag en haar kaartje naar het kadaster in de hoop uitsluitsel te krijgen of het kaartje daar was gemaakt of niet. Dat uitsluitsel kwam eergisteren per email.De basiskaart is van het kadaster, de gekleurde vakken en nummers op de kaart zijn de van de gemeente” :zo was het antwoord. Dat was dus in volstrekte tegenspraak met eerdere mededelingen die de gemeente deed.

Sorry, onze fout

Tot haar verrassing werd Margo Schoote vandaag gebeld door het kadaster. De gemeente nam vandaag contact op met het kadaster op grond van het artikel in de WWK en de vragen van de politieke partijen over de kaartjes. Wat bleek? Het antwoord dat het kadaster eergisteren gaf is fout! Dat gaf de woordvoerder ruiterlijk toe. “Mevrouw Schoote, het is niet uw schuld, het is onze schuld dat de foute informatie in de wereld kwam. Wij gaven u het foute antwoord.” :was de verrassende mededeling. De kaartjes zijn wel degelijk door het kadaster in opdracht van Wijdemeren gemaakt. Die bevestiging zal het kadaster schriftelijk aan Wijdemeren bevestigen met een kopie naar Margo Schoote.

Globale grenzen

De woordvoerder gaf in het telefoongesprek aan dat de manier waarop Wijdemeren de kaartjes gebruikt, niet in overeenstemming is met de aard van de kaartjes die het kadaster leverde. Nadrukkelijk werd in het telefoongesprek gesteld dat de kaartjes zeer globale grenzen aangeven, omdat zij het resultaat zijn van kadasterkaarten in combinatie met andere bronnen als topografische kaarten en luchtfoto’s. De woordvoerder van het kadaster stelt dan ook, dat dit soort kaartjes altijd gebruikt moet worden in goed overleg met de andere partij, juist omdat het geen exacte kaart is waar fouten in zitten. Een constatering die Margo Schoote en anderen ook al deden.

Berekening betaling

De berekening van het aantal vierkante meters waarvoor betaald moet worden, dat door het kadaster op het kaartje vermeld wordt, kan dus ook fout zijn. Een berekening die het kadaster zelf nota bene op de kaartjes maakt en zonder voorbehoud presenteert. Op het kaartje van Margo Schoote staat dat zij 155 m2 grond van de gemeente in gebruik heeft (24.645 euro). Bij nadere beschouwing gaat daar de grond van de buren, de inrit en een strook direct langs het wegdek waarin de nutsvoorzieningen liggen vanaf en blijft van de oorspronkelijke gemeenteclaim van 155 m2 nog maar 56 m2 (8904 euro) over. Dat is het aantal m2 waarover het conflict met de gemeente zou moeten gaan. Van die 56 m2 heeft Margo Schoote voor de rechter aangevoerd dat die strook al ruim 40 jaar bij haar tuin hoort en derhalve door verjaring aan haar toevalt.
Het is de vraag of het kadaster het voorbehoud over de grenzen en oppervlakken wel meeleverde met de kaartjes. Op een normaal uittreksel staat “aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend”. Op de revindicatiekaartjes staat dat niet, terwijl ook de revindicatiekaartjes ook “globaal” zijn volgens het kadaster. In de stuitingsbrief van Wijdemeren werd dat voorbehoud niet genoemd en werd de claim als vaststaand neergelegd.

Nog steeds Kafka

Overigens doet de herkomst van de kaartjes helemaal niets toe of af aan de lopende rechtszaken, de discussies met de gemeente over de revindicatie, de juistheid of onjuistheid van de kaartjes en de vraag of verjaring al dan niet is verwerkt in de kaartjes. De kritiek van de commissie vorige week woensdag ging niet over de herkomst van de kaartjes, maar vooral over de manier waarop het gemeentebestuur met burgers is omgegaan. En dat blijft zo. Kafka beheerst dit dossier nog steeds.

Dossier Revindicatie

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief