WIJDEMEERSE WEBKRANT
Megawinkel op de Rading
Nieuw Loosdrecht, ma 3 februari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Liesbeth Siderius (Fractie Siderius) is verbaasd dat er donderdag een visie op winkels werd vastgesteld, terwijl op de Rading een winkel van meer dan 5000m2 gebouwd mag worden.


Liesbeth Siderius (Siderius)

ingezonden bericht

Fractie Siderius

Groot winkelcentrum Rading

Wijdemeren versterkt al jaren drie winkelcentrumgebieden: het dorpscentrum van Nederhorst den Berg (Voorstraat),  Meenthof in Kortenhoef en Centrum Nieuw-Loosdrecht (Nootweg).

Eind 2011 is besloten te starten met een nieuwe gezamenlijke regionale retailvisie in de Gooi en Vechtstreek.  Deze retailvisie werd op 30 januari in de raad vastgesteld. De bestaande drie winkelcentra in Wijdemeren zijn in deze visie betrokken.

Gezien de huidige economische situatie is zo een visie wenselijk: ondernemers kunnen zich oriënteren op bestaand beleid. Na een lang en moeizaam traject is uiteindelijk gezamenlijk geconcludeerd dat de beperkte regionale marktruimte maakt dat in de komende jaren binnen de regio scherpe keuzes gemaakt moeten worden, waarbij versterking en concentratie zoveel mogelijk gelijke tred moeten houden met de afbouw van minder goed functionerende winkelgebieden. Er worden voorstellen gedaan tot het beperken van nieuwe winkel ontwikkelingen boven de 5.000 m² winkelvloeroppervlakte in winkelcentrumgebieden en boven de 1.500 m² buiten reguliere winkelcentra.


Terwijl deze discussie gaande was, is in mei 2013 een vergunning verleend voor het bouwen van meer dan 5000 m2 winkelruimte op perceel Rading 146: twee verdiepingen winkels met een ondergrondse parkeergarage. Parkeernormen zijn als argumenten gebruikt om bebouwing op de eerste verdieping toe te staan en daarmee de winkelruimte aan de Rading meer dan te verdubbelen.

Opvallend is dat bij navraag lang niet alle Loosdrechtse ondernemers van deze plannen op de hoogte zijn. Terwijl een verdubbeling van winkelruimte aan de Rading verstrekkende gevolgen voor de gevestigde locale ondernemers kan hebben. De vraag is of hierover destijds afdoende gecommuniceerd is met belanghebbenden en of de belangen van de ondernemers in Wijdemeren voldoende getoetst en afgewogen zijn.

Liesbeth Siderius
Fractie Siderius, gemeenteraad Wijdemeren

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
Douwe van Essen
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief