WIJDEMEERSE WEBKRANT
Programma PvdA-GL
Wijdemeren, ma 3 februari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De PvdA-GL maakt de belangrijkste punten uit haar verkiezingsprogramma bekend. Stoppen met de bloembakken en bij het gewest Gooi en Vecht blijven vallen het meest op.

Ook veel aandacht voor groen en natuur, maar de Horstermeer kan toch rekenen op de progressieven die vasthouden aan de 4D's.

Campagne GR 2014 Dossier Verkeer 's-Graveland

ingezonden bericht

Wijdemeren, socialer, groener en sterker

De afgelopen maanden hebben PvdA en GroenLinks met elkaar samengewerkt op fractieniveau en de dorpskernen bezocht om met inwoners te praten over hoe zijn hun woonomgeving ervaren.


Stan Poels (GL) en Sandra van Rijkom (PvdA).

Deze gesprekken zijn de basis geweest voor ons gezamenlijke verkiezingsprogramma. Dit programma is vertaald in een zogenaamde 12 -punten lijst met het thema ‘WIJDEMEREN IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN’.

Deze 12 punten zijn niet alleen het uitgangspunt voor ons verkiezingsprogramma maar ook bepalend voor de richting die PvdA en GroenLinks, als progressieve partijen in Wijdemeren, de komende 4 jaar gaan uitzetten.

In de noodzakelijke samenwerking met omliggende gemeenten richten wij ons op de traditionele regio Gooi- en Vechtstreek en niet op Stichtse Vecht. Op deze manier houden we het lokale bestuur dicht bij onze bevolking.

 1. Voor de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke zorgtaken kiezen wij voor sociale wijkteams, die vanuit wijkcentra (zoals bijv. de Dobber) hun werk kunnen doen.
 2. Een sociaal minimabeleid is bij ons in goede handen. Wij zullen ons hard maken om te realiseren dat al onze inwoners volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.
 3. Veel meer aandacht voor duurzaamheid, natuurbehoud, zon- en windenergie en een duurzaam inkoopbeleid in onze gemeente, waarbij een voorbeeldfunctie voor de gemeente Wijdemeren is weggelegd. Voorbeelden: in onze gemeente is veel dakoppervlak van openbare gebouwen en particuliere huizen beschikbaar voor zonnepanelen. We zijn voor aanpak van het cabombaprobleem in Loosdrecht en staan achter de 4D’s voor de Horstermeer: duurzaamheid, droge voeten, draagvlak en duidelijk.
 4. Inzetten op het bestrijden van de jeugdwerkloosheid, samen met de regionale partners en het bedrijfsleven.
 5. Bouwen van levensbestendige woningen in de categorie sociale huur of koopwoning/appartementen tot een maximale prijs van € 180.000,-.
 6. Bezuinigingen terugdraaien op het onderhoud van openbare ruimte, met name van de groenvoorzieningen. De verloedering moet stoppen!
 7. De veiligheid voor verkeersdeelnemers met name voetgangers en fietsers verbeteren door stringente handhaving van de regels.
 8. Geen euro meer naar de vaartwegen in Kortenhoef en ’s-Graveland. Na jaren experimenteren zonder verbetering van de verkeerssituatie in de dorpen is het nu klaar. Van ons mogen de bloembakken weg.
 9. Op peil houden van de leefbaarheid in de woonkernen door het behouden van winkel-, sport- speel- en bibliotheekvoorzieningen.
 10. Voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en andere vrijwilligers door goed functioneren van de sociale wijkteams.
 11. Verliesgevende grondexploitaties snel en efficiënt afwikkelen, zodat er een sluitende (meerjaren-) begroting komt.
 12. Participatie van lokale ondernemers stimuleren op het gebied van recreatie, toerisme en detailhandel.

“Er komt veel op de gemeenten af de aankomende jaren’. “Wij realiseren ons heel goed dat het niet gemakkelijk zal worden, maar wij zijn bereid om de schouders eronder te zetten. Wijdemeren is bij ons in goede handen. “Wijdemeren socialer, groener en sterker is daarbij ons motto”, aldus Sandra van Rijkom en Stan Poels.

De programmapunten zullen op 4 februari bekend worden gemaakt. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Sandra van Rijkom of Stan Poels.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
ing. bericht
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief