WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Uit de Commissie REO
Wijdemeren, zo 16 juni 2013

Woensdagavond werd o.a. gesproken over Groenewoud, het Strandje De Zuwe en de waterkwaliteit in de Horstermeer.


Wethouder Gerard Abrahamse (VVD) toonde zich van zijn onvermurwbare kant.
Nanne Roosenschoon (D66): Waar zijn die 1,3 miljoen? De wethouder: "Dat interesseert mij niet."

Masterplan Groenewoud

Het masterplan Groenewoud is gereed voor ter visielegging. Woensdagavond kreeg de commissie de eerste gelegenheid om er zijn zegje over te doen. De grootste bezorgdheid over het project kwam niet uit Kortenhoef, merkwaardig genoeg, maar uit de Horstermeer. Horstermeerbewonersvoorzitter Leon Smits, opende met de inspraak. Hij wil dat aan Afvalzorg gevraagd wordt om in de Horstermeer ook de kwel te monitoren op afval uit de belt. Wethouder Abrahamse antwoordde dat er alleen om de belt wordt gemonitord.

Jan Hermans (PvdA), Dirk Vroegindewei (GL) en Nanne Roosenschoon (D66) waren zeer tevreden met het masterplan. Volgens Roosenschoon valt de vervuiling op de belt enorm mee, omdat die niet door de provincie op een urgentielijst geplaatst is. Hij vroeg zich zelfs af of er wel een noodzaak was om te "saneren". Het feit dat de waterwoningen een sceptic tank krijgen anno 2013 verbaasde Nanne Roosenschoon, evenals het feit dat de woningen geen tuin krijgen. Hij zou graag meer tijd besteden aan het onderwerp en vroeg om een extra commissievergadering. (De commissie had veel tijd aan andere onderwerpen besteed, het was daardoor inmiddels al 23.10 uur.) Liesbeth Siderius (Siderius) zou graag het diepste punt van de Horstermeer gemonitord zien.

Ook Martin Vuyk (VVD) vroeg om een aparte vergadering over het onderwerp. Hij zei: "Dit is de eerste keer dat wij er in de commissie over spreken. Tot nu toe waren er infoavonden waar de raadsleden hun mond moesten houden." Ook Jan Verbruggen (CDA) vond dat alles veel te snel gaat. Aan de Emmaweg had hij gemor opgevangen. "Daar moet oor voor zijn.":aldus Verbruggen. Hij vroeg ook om de toegezegde second opinion over de saneermethode.

De wethouder wees op de communicatie en de info-avonden en vond de kritiek van Vuyk en Verbruggen eigenlijk maar onzin. Hij verklaarde grote moeite te hebben met uitstel tot september voor een extra commissievergadering. De PvdA, D66, de VVD, het CDA en Siderius wilden uitstel. Het mocht niet baten De wethouder duwde de commissie mat zachte hand in de richting van goedkeuring van het ter visie leggen van het masterplan. Alleen het CDA hield voet bij stuk, de overige partijen lieten zich zonder al te veel moeite terug het hok in sturen.

Het masterplan wordt derhalve eerdaags, in de zomerperiode, ter visie gelegd met alleen het CDA tegen.

Dossier Belt Groenewoud

Strandje De Zuwe

De Verenigde Watersportbedrijven Kortenhoef (VWK) schreven een bezorgde brief aan het college over de gang van zaken rond het strandje De Zuwe. Maarten Fokke kwam erover inspreken namens de VWK. "Wij worden genegeerd en aan het lijntje gehouden. Alle gesprekken leiden tot niets. De afspraken die 's-Graveland in 2001 maakte met de provincie en Natuurmonumenten over het openhouden voor recreatie van de plas en het het strandje worden door Natuurmonumenten met voeten getreden, aldus de VWK. Natuurmonumenten kreeg een bruidsschat van bij elkaar 2,7 miljoen gulden (1,3 miljoen euro) mee voor het onderhoud van de eilanden en het toen nog bestaande strandje. NM heeft echter nooit onderhoud gepleegd, waardoor de eilanden en het strandje er nu slecht aan toe zijn of onbruikbaar zijn geworden. Om kort te gaan, gebrek aan handhaving door de gemeente en provincie en wel geld ontvangen , maar er niets voor doen van Natuurmonumenten. Dat is wat de VWK er van vindt.

De commissie was behoorlijk verontwaardigd over de gang van zaken. Siderius (Siderius): "Waarom is er niet overlegd?" Roosenschoon (D66): "Heeft NM die 1,3 miljoen ontvangen? Wie is hier aansprakelijk? Hoe zit het met de onderhoudsverplichting?" Bakker (DB): "En weer lopen we tegen NM aan. Laten we eindelijk eens gaan handhaven!" Verbruggen (CDA): We hebben het er al eerder over gehad, ook het strandje moet behouden blijven voor de recreatie." Roosenschoon (D66): "Niet onderhandelen, maar afdwingen." Natuurmonumenten is niet echt populair in de Wijdemeerse politiek, dat kon na eerdere affaires (Horstermeer) ook nu weer vastgesteld worden.

Wethouder Abrahamse verklaarde dat hij de bedragen niet kon controleren. (Die moeten in zijn eigen archief staan, maar dit terzijde. red. WWK) Hij is in gesprek met NM, maar het strandje wordt niet hersteld vanwege flora- en faunawetgeving.
Coalitiepartner Nanne Roosenschoon (D66) noemde de antwoorden van de wethouder "van de gekke". Hij wees op de 1,3 miljoen euro die NM had ontvangen voor het onderhoud.
Wethouder Abrahamse: "Dat interesseert mij niet."
Dus was men uitgepraat.

Water en Paarden

In de Horstermeer zijn paarden overleden na het drinken van water uit de sloot. Het CDA stelde hier vragen over. Het antwoord kwam van wethouder Jaap van Waveren. Het probleem is bekend en onderzocht door Waternet en een veearts. Het blijkt dat het water in de sloten teveel ijzer bevat, hetgeen de problemen voor het vee veroorzaakt. Volgens de wethouder is dit niets nieuws, want het kwelwater bevat al sinds de drooglegging in 1882 veel ijzer. Het advies is dan ook om vee niet uit de sloot te drinken te geven, maar uit de kraan. Voor mensen is er geen enkel risico.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief