WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Groen en Reclame op Rotonde
Wijdemeren, do 6 juni 2013

Plaatselijke hoveniers gaan het onderhoud aan de drie rotondes in Wijdemeren verzorgen. In ruil voor hun inzet mogen zij reclame maken op de rotondes zelf.

Noot: In Hilversum gaf de welstandscommissie juist deze week het advies om de reclames daar van de rotondes te verwijderen omdat men het geen gezicht vindt. Het kan verkeren.

persbericht

Rotondes Wijdemeren geadopteerd

De plaatselijke hoveniers Barry van de Bunt Groen & Civiel, Bart Sijberden Boom- Bos & Groenverzorging en Everts Grond-Weg-Waterbouw gaan het onderhoud aan de drie rotondes in Wijdemeren verzorgen. In ruil voor hun inzet mogen zij, onder bepaalde voorwaarden, reclame maken op de rotondes zelf. Op donderdag 23 mei vond de feestelijke ondertekening van het contract plaats.

Deze nieuwe vorm van samenwerking is tot stand gekomen onder coördinatie van Screen4all bekend van de digitale infozuilen bij de gemeentegrenzen. De bedrijven onderhouden drie rotondes in Loosdrecht en een deel van het omliggende groen. Als eerste daad hebben zij gezamenlijk de rotonde bij ’t Bruggetje geheel opnieuw ontworpen en ingericht. De beide andere rotondes behouden hun huidige inrichting en worden op goed niveau onderhouden. Hieronder hoort ook het plantsoen bij het oorlogsmonument bij de rotonde aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk.

Gemeente staat open voor initiatieven

In 2012 startte het project ‘Samenwerken aan groen’. De gemeente riep hierbij inwoners, bedrijven en instellingen op om te helpen bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Doel is om, ondanks de bezuinigingen, de directe woon- en werkomgeving toch net even wat extra’s te geven. Inmiddels zijn er circa 30 zeer succesvolle initiatieven actief. De gemeente staat open voor nieuwe initiatieven voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Ideeën? Laat het weten! Neem contact op via telefoonnummer: 14 035. Men kan ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op www.wijdemeren.nl/Samen-werken-aan-groen. Samen met de betrokkenen wordt dan gekeken wat mogelijk is binnen de randvoorwaarden.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
persbericht
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief