WIJDEMEERSE WEBKRANT
De eerste (voetgangers)bak
's-Graveland, wo 5 juni 2013

Voor de geschiedschrijving publiceren wij nog even het persbericht en de eerste bloembakfoto. Een bak die overigens op het trottoir en niet op de rijbaan stond.

Voetgangersbloembak

Wie de foto goed bekijkt komt tot de ontdekking dat de auto's gewoon naast de bak op de rijbaan staan en dat de bak dus op het trottoir staat. "Wat remt die bak dan af?": is de vraag.
Voetgangers die harder lopen dan 30 km/u kunnen elkaar hier vanaf nu niet meer ongehinderd passeren. Zij moeten op elkaar wachten om zich stuk voor stuk tussen de muur en de voetgangersbloembak te wringen, zoals op de foto door de wethouder en de dames gedemonstreerd wordt. De rust op het Noordereinde wordt met deze maatregel in hoge mate bevordert. Hardlopen is er niet meer bij!

Dossier Verkeer 's-Graveland

persbericht
23-5-2013 14:28

Plantenbakken remmen verkeer op vaartwegen

Op donderdag 23 mei is gestart met het plaatsen van de 75 plantenbakken op het Noordereinde, de Koninginneweg en de Cannenburgerweg. Ook werden rond het middaguur de eerste twee bakken door bewoners voorzien van beplanting.


Op de foto (v.l.n.r.) Caroline Greve-Geijssen, Gerard Abrahamse (wethouder Wijdemeren) en Marianne Bestevaar-Jansen.

De bewoners hebben zelf een voorstel gedaan voor het soort beplanting en gaan ook zelf het onderhoud verzorgen. Elke plantenbak met 1 kuub grond wordt gevuld met een heester, onder andere toverhazelaar, krentenstruik, mahonia en bottelroos. Verder een onderbeplanting die het onkruid zal tegengaan, afgemaakt met zo’n 100 bollen in het najaar (zomerklokjes en boshyacinten).

Snelheidsremmers

De zogenoemde vaartwegen in ’s-Graveland en Kortenhoef worden op proef ingericht als 30 km/uur zone. De gemeente wil op deze manier de verkeersveiligheid verhogen en het leefklimaat op de vaartwegen verbeteren. De snelheidsremmers bestaan uit houten plantenbakken, die geplaatst worden bij oversteekplaatsen en als versmalling van de wegen. Daarnaast wordt er wegenverf aangebracht en komen er verkeersborden. Door het natte weer is het aanbrengen van de wegenverf vertraagd.

Proefperiode

Tijdens de proefperiode worden diverse metingen verricht, ervaringen gedeeld en waar nodig aanpassingen gedaan. Dit alles doet de gemeente in nauwe samenwerking met de beide bewonersverenigingen Vereniging WerkaandeWeg.NU en Vereniging Bewoners Emmaweg, Koninginneweg, Cannenburgerweg. Als de proef slaagt wordt de inrichting over 2 à 3 jaar definitief gemaakt.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
persbericht
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief