WIJDEMEERSE WEBKRANT
Kon. Ondersch. Mr. Peeters
Nederhorst den Berg, wo 5 juni 2013

Op 24 mei ontving de heer mr. J.A.J. Peeters uit Nederhorst den Berg uit handen van burgemeester Smit een Koninklijke Onderscheiding.

persbericht

De heer mr. Peeters uit Nederhorst den Berg
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer mr. J.A.J. Peeters uit Nederhorst den Berg heeft uit handen van burgemeester Smit een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Tijdens een speciale afscheidszitting in de rechtbank van Amsterdam werd hij op vrijdag 24 mei benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Op vrijdag 24 mei nam de heer Peeters afscheid van zijn lange en gewaardeerde rechterlijke carrière.

Vroege benoeming als kantonrechter

Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 1970 zijn masters degree in comparative law in Dallas, Texas. Na diverse functies te hebben vervuld werd hij in 1981 benoemd tot rechter bij de Rechtbank Amsterdam. In de jaren erna was hij werkzaam als handelsrechter (economische) politierechter, rechter-commissaris in strafzaken en rechter-commissaris in faillissementen. Al zeer vroeg in zijn loopbaan (1985) volgde de benoeming tot kantonrechter. Vijf jaar later werd hij aangewezen als plaatsvervanger van de kantonrechter oudste in rang voor het vervullen van een aantal organisatorische taken. In die hoedanigheid coördineerde de heer Peeters de invoering van de nieuwe kantongerechtprocedure bij het Kantongerecht Amsterdam. In 1992 keerde hij terug als vice-president terug naar de Amsterdamse rechtbank in de functie van kort gedingrechter. Slechts enkele maanden daarna werd hij voorzitter van de civiele sector (tevens voorzitter van de handelsunit) en daarmee lid van het dagelijks bestuur van de rechtbank. Als voorzitter van de civiele sector slaagde hij er in om de gemiddelde doorlooptijd van handelsvonnissen terug te brengen van elf maanden naar minder dan drie maanden.

Een buitencategorie rechter

In 1994 volgde zijn benoeming tot coördinerend vice-president. Een benoeming die slechts voor weinigen is weggelegd. Hiermee heeft het toenmalige bestuur tot uitdrukking gebracht dat de heer Peeters een rechter is die in staat is recht te spreken in de meest zware en uitzonderlijke zaken, kan optreden als voorzitter van bijzondere en complexe zittingen en beschikt over diepgaande juridische kennis en ervaring. In 1996 werd hij aangewezen als plaatsvervangend president. Op verzoek van het rechtbankbestuur maakte de heer Peeters in 2000 de overstap naar de strafsector, eerst als waarnemend voorzitter en later als vaste sectorvoorzitter. Vijf jaar later keerde hij terug naar het team kort gedingzaken en sindsdien staat hij beide handelsteams bij met het schrijven van vonnissen. In dat zelfde jaar werd hij plaatsvervangend en fungerend voorzitter van de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen in Amsterdam. Sinds 2012 bekleedt hij de functie van algemeen voorzitter van de Grote Wrakingskamer in de Rechtbank Amsterdam. Daarnaast maakt hij vele jaren deel uit van de bezwaaradviescommissie van de Rechtbanken Alkmaar, Haarlem en Amsterdam en het Gerechtshof Amsterdam.

Naast zijn drukke werkzaamheden voor de rechtbank, heeft de heer Peeters zich met tomeloze energie ingezet voor tal van nevenactiviteiten. Zo is hij:

  •  bijna 20 jaar voorzitter van de Reclame Code Commissie (RCC)
  • sinds 1998 plaatsvervangend voorzitter van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • sinds 2001 als arbiter verbonden aan het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
  • sinds 2007 voorzitter van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame

Het Kapittel voor de Civiele Orden kwalificeert de heer Peeters ‘als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’ en ‘iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben’.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief