WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Masterplan Groenewoud Klaar
Kortenhoef, wo 5 juni 2013

Het college wil het Masterplan voor de belt Groenewoud voor en in de zomervakantie vrijgeven voor inspraak en ter visie leggen. Op 24 juni is er een inloopavond.

Het moment waarop de inspraakwerkelijk start, zal bekend worden gemaakt in de bladen.

Dossier Belt Groenewoud

persbericht

Masterplan Groenewoud gereed voor volgende fase

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raadscommissie Ruimte en Economie voor om het Masterplan Groenewoud vrij te geven voor inspraak. Wanneer de raadscommissie op 12 juni instemt met dit voorstel, zal het masterplan nog voor de zomer ter inzage worden gelegd.

In het Masterplan Groenewoud verwoordt Afvalzorg het totaalplan om de voormalige vuilstort ten zuiden van Kortenhoef te saneren (isoleren en controleren). Daarnaast wordt het hele gebied tussen de Kortenhoefsedijk, de Emmaweg, de N201 en de zuidelijke bebouwing van Kortenhoef opnieuw ingericht om nieuwe en betere natuur te realiseren. De oude stortplaats heeft een oppervlakte van circa 30 ha. Om het integrale plan te kunnen financieren, worden maximaal 39 waterwoningen (met circa 70 wooneenheden) gerealiseerd in het omliggende gebied. Hoofddoel is het saneren van de voormalige stortplaats en het maken van nieuwe natuur. De realisatie van woningen zal ondergeschikt zijn aan het creëren van nieuwe natuur. Dit betekent dat wanneer er minder kosten worden gemaakt, of extra subsidies worden verkregen, het aantal waterwoningen evenredig zal afnemen.

Start inspraak

Afvalzorg heeft afgelopen maanden samen met bewoners van Kortenhoef als ‘ervarings- en omgevingsdeskundigen’ gewerkt aan dit masterplan. Een aantal belanghebbenden heeft meegepraat in een klankbordgroep. Er zijn meerdere informatieavonden georganiseerd en ook is een enquête gehouden onder de omwonenden. Als de raadscommissie positief over dit plan oordeelt, zal het masterplan in juni ter inzage gelegd worden. Op dat moment start de wettelijke inspraaktermijn die in verband met de komende zomerperiode verlengd zal worden. De gemeente maakt deze termijn van wettelijk inspraak bekend via de gemeentelijke informatiepagina “Wijdemeren Informeren’ die verschijnt in de lokale bladen. Op maandag 24 juni staat een inloopavond gepland

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief