WIJDEMEERSE WEBKRANT
Stemmen in Commissies?
Wijdemeren, wo 3 juli 2013

Omdat Martin Vuyk (VVD) in de raad kwaad werd toen Dorpsbelangen met een motie het advies van de commissie REO onderuit haalde, gingen we op onderzoek uit.

In de week leggen

Wat is het probleem? In de drie commissies (Ruimte en Economie, Bestuur en Middelen en Maatschappelijke en Sociale Zaken) worden voorstellen die het college aan de raad doet voorbesproken. Dat heeft het voordeel dat het college voorafgaand aan de raad een voorstel in de week legt en ongeveer weet hoe er gestemd zal worden en of een voorstel al dan niet aangepast moet worden om heelhuids door de raad te komen.
Is het een voorstel waarvan de hele commissie vindt dat er niet verder over gesproken hoeft te worden, dan wordt het op de z.g. hamerstukkenlijst gezet. In dat geval is een slag met de hamer van raadsvoorzitter Martijn Smit genoeg om het aan te nemen zonder verdere discussie.

Kotm er erg veel discussie over een voorstel, dan kan het college besluiten om het terug te nemen, of er kan in de commissie gestemd worden over de verdere behandeling van het voorstel. Door naar de raad ter bespreking of door naar de raad als hamerstuk.
Meestal is in het debat wel duidelijk wat er moet gebeuren en of het voorstel aangenomen zal worden door de raad. Met de huidige Wijdemeerse constellatie ligt dat zelfs meestal erg eenvoudig. Is Dorpsbelangen ergens voor, dan is de meerderheid voor. Sluit een andere partij zich bij dat standpunt aan, dan is de meerderheid vrijwel verzekerd, tenzij DB verdeeld stemt in de raad. Is dat het geval (zoals bijv. bij het bloembakkenvoorstel) dan blijkt dat al tijdens de commissievergadering en kan daarmee rekening worden gehouden.

Stemmen in de Commissie

Stemming komt niet veel voor in de commissie. Het is ook een beetje een grijs gebied, waarvoor geen regels bestaan. Bovendien heeft stemming in de commissie geen enkele rechtsgeldigheid, want alleen de raad beslist in de raadsvergadering. Stemming in de commissie is dus eigenlijk een wassen neus die alleen de verhoudingen snel wat duidelijker maakt.
Om het nog wat ingewikkelder te maken, er doen ook fractieassistenten mee met de commissievergadering. Fractieassistenten mogen daar wel meepraten, maar hebben geen plek in de raad. En dan nog wat meer complexiteit, Van een partij zit er soms één raadslid aan tafel, maar soms ook twee of soms zelfs drie. We leggen even wat verschillende mogelijkheden voor stemming naast elkaar.

Mogelijkheden voor Stemming

  • Eén stem per fractie. Ongeacht hoeveel raadsleden en fractieassistenten er aan tafel zitten in de commissie, één partij heeft één stem.
  • Eén stem per raadslid. Ieder raadslid dat aan tafel zit heeft één stem.
  • Iedereen aan tafel, raadsleden en fractieassistenten samen, hebben één stem per persoon.

Het probleem met al deze vormen van stemming is dat de stem van een kleine en een grote partij even zwaar wegen. Laten we er even vanuit gaan dat iedere partij één raadslid en één fractieassistent naar de commissie stuurt. Dan heeft DB (met tien zetels in de raad) volgens de bovenstaande methoden één of twee stemmen, maar D66 (met één zetel in de raad) heeft ook één of twee stemmen. Dan kun je van verre aan zien komen dat DB zich niet zal neerleggen bij de stemming.

Een alternatief zou zijn een gewogen stemming. In dat geval mag één raadslid per partij net zoveel stemmen uitbrengen als zijn partij raadszetels heeft. Een DB raadslid brengt 10 stemmen uit, een D66 raadslid 1 stem. Is dit de oplossing? Nee, want als bijv. DB verdeeld gaat stemmen klopt het niet meer. (5 voor en 5 tegen).

Bovendien is gewogen stemmen in de commissie door de staatssecretaris in 2008 verboden.

Wij vroegen ook aan Joop van Ditmarsch, de raadsgriffier van de Wijdemeerse raad, wat de procedure t.a.v. stemming in de commissie is. In overleg met burgemeester Martijn Smit was zijn antwoord het volgende. (Zie hieronder in het kader.)

Lees ook:

Horregat en Powerplay
Powerplay!
Het is uit tussen VVD en DB
Martin Vuyk Comm.voorz. Af

ingezonden brief

Beste Rik,

Ik stuur je onderstaande reactie van Martijn Smit (voorzitter van de raad) en mij op je vraag.

De commissies kennen geen systeem van gewogen stemming. De staatssecretaris heeft dat, zoals jij dat stelt, ook eerder bevestigd. Overigens heeft de voorzitter van de raad, naar aanleiding van de inbreng van Martin Vuyk in de raad, ook direct gezegd dat dit een politieke opvatting is, maar dat het voor wat betreft de wet klopt vanwege het ontbreken van gewogen stemming. Dit zal op de band staan.

Daarbij komt dat de commissie advies uitbrengt. In Wijdemeren is geen enkel mandaat van besluitvorming richting de commissie. Was dat laatste wel het geval dan wordt deze discussie ook pas echt relevant. Er zijn gemeenten die dit oplossen door grotere fracties meer vertegenwoordigers te laten leveren in de commissie. Zo ontstaan dan dezelfde verhoudingen in de commissie die besluiten neemt. Maar hier wordt "slechts" advies uitgebracht. Daar past het systeem van fractie-assistenten goed in. Zij adviseren net als de raadsleden volwaardig.

Kortom ons systeem zit goed in elkaar. De inhoudelijke uitkomst is politiek.

Groet,

Joop van Ditmarsch
Raadsgriffier

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief