WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Overeenkomst Belt Groenewoud
Kortenhoef, di 29 januari 2013

In de commissie R en E van 6 februari wordt een intentieovereenkomst over de belt Groenewoud en het waterwoningenplan van de firma Afvalzorg besproken.

Dossier Belt Groenewoud

persbericht

Gemeente sluit intentieovereenkomst voor Groenewoud

De gemeente Wijdemeren en Afvalzorg gaan de afspraken die zij hebben gemaakt over het project Groenwoud binnenkort vastleggen in een intentieovereenkomst. De overeenkomst dient als basis voor het masterplan dat de komende maanden door Afvalzorg in overleg met belanghebbenden wordt opgesteld.

De intentieovereenkomst wordt ter informatie aan de commissie Ruimte en Economie van 6 februari aangeboden.

Over Groenewoud

In Kortenhoef  ligt de voormalige stortplaats Groenewoud.  Afvalzorg heeft een plan ontwikkeld om de oude stortplaats veilig te saneren, te herinrichten als nieuw agrarisch/recreatiegebied én nieuwe natuur te realiseren.  Om het totaalplan financieel haalbaar te maken, worden in het gebied waterwoningen gerealiseerd. Bij de uitwerking van het plan werkt Afvalzorg nauw samen met de gemeente Wijdemeren, Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Natuurmonumenten.

Rol gemeente

De helft van de oude stortplaats is eigendom van de gemeente Wijdemeren. De gemeente staat positief tegenover het plan maar volgt en toetst de verschillende planonderdelen zorgvuldig en kritisch. Afvalzorg heeft in overleg met de gemeente een communicatieplan opgesteld. Een aantal acties uit het plan zijn een nieuwsbrief, het oprichten van een klankbordgroep, een enquête en het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Meepraten over het plan

Dat het gebied gesaneerd moet worden, staat vast. Maar er zijn diverse varianten mogelijk wanneer het gaat om de verkeersontsluiting, de herinrichting van het gebied, het type en het aantal waterwoningen en de mate waarin er recreatieve voorzieningen in het gebied komen. Afvalzorg wil graag van de bewoners van Kortenhoef  als ‘ervarings- en omgevingsdeskundigen’ horen wat de aandachtspunten zijn en waar behoefte aan is. Belanghebbenden zijn daarom uitgenodigd om mee te praten in een klankbordgroep. Daarnaast zal Afvalzorg een enquête houden onder belanghebbenden. Komende periode werkt Afvalzorg het projectplan verder uit tot een zogenoemd masterplan dat in april 2013 aan de gemeente zal worden aangeboden.

In mei: plan ter inzage

Naar verwachting zal de gemeente het voorontwerp masterplan medio mei 2013  ter inzage kunnen leggen. Belanghebbenden kunnen vervolgens hun reactie op het plan te geven.

Op de hoogte blijven

Afvalzorg heeft een speciale website over het project Groenewoud: www.projectgroenewoud.nl. Ook komt er regelmatig een nieuwsbrief uit. Belangstellenden die deze nieuwsbrief in hun inbox willen ontvangen, kunnen een e-mail sturen naar naar info@projectgroenewoud.nl.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief