WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Nieuws over Groenewoud
Kortenhoef, wo 23 januari 2013

De firma Afvalzorg Holding NV bracht een Nieuwsbrief uit over de plannen met de belt Groenewoud in Kortenhoef. Men zoekt deelnemers aan een klankbordgroep.

De volledige Nieuwsbrief is te vinden op de website die voor het project is ingericht. Daar staat ook een PDF van de Nieuwsbrief die gedownload kan worden. Hieronder enkele stukken tekst uit de Nieuwsbrief.

Delen van de Nieuwsbrief van Afvalzorg

Wij horen graag uw mening

Dat het gebied gesaneerd moet worden, staat vast. Maar er zijn diverse varianten mogelijk wanneer
het gaat om de verkeersontsluiting, de herinrichting van het gebied, het type waterwoningen en de mate
waarin er recreatieve voorzieningen in het gebied komen. Wij zouden graag van de bewoners van Kortenhoef als "ervarings- en omgevingsdeskundige" horen wat de aandachtspunten zijn en waar behoefte aan is.
Om dit zorgvuldig te doen is in overleg met de gemeente een communicatieplan opgesteld. U kunt het plan lezen op www.projectgroenewoud.nl. Een aantal acties uit het plan zijn deze nieuwsbrief, het oprichten van een klankbordgroep, een enquête en het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Klankbordgroep

Naast het organiseren van de informatiebijeenkomsten met alle belanghebbenden, willen we ook graag in kleiner comité praten. Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen doen, zullen we een klankbordgroep formeren van 10-15 representatieve vertegenwoordigers van de diverse belangen en planonderdelen. Wilt u deelnemen aan deze klankbordgroep? Stuur dan een e-mail aan info@projectgroenewoud.nl met uw gegevens en het planonderdeel waar u graag over mee wilt denken (sanering, herinrichting, waterwoningen, verkeer, recreatie). De klankbordgroepbijeenkomsten vinden plaats op woensdagavond 6 februari, 13 februari en 6 maart 2013 van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Wijdemeren.

Afvalzorg en Gemeente Wijdemeren tekenen intentieovereenkomst

De helft van de oude stortplaats is eigendom van de gemeente Wijdemeren. De gemeente staat positief tegenover het plan. Vanzelfsprekend volgt de gemeente de verschillende planonderdelen zorgvuldig en kritisch. Op
7 februari 2013 ondertekenen wethouder G.H. Abrahamse en de directeur van Afvalzorg, Bert Krom, een intentieovereenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd voor het binnenkort op te stellen Masterplan. Dit plan dient als basis voor de sanering en herontwikkeling van het plangebied. Het concept Masterplan is in maart gereed. Het definitieve Masterplan wordt medio september 2013 vastgesteld.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
Nieuwsbrief
foto
---
auteur
Nieuwsbrief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief