WIJDEMEERSE WEBKRANT
Info-avond Groenewoud
Kortenhoef, wo 24 april 2013

Gisteren werd de derde informatieavond over het project belt Groenewoud in Kortenhoef georganiseerd in een afgeladen zaal van De Drie Dorpen in Ankeveen.

Stampvol

Tot de laatste stoel was de zaal bezet. Een enkeling moest zelfs blijven staan. De firma Afvalzorg presenteerde de plannen die nu echt vorm beginnen te krijgen. In de afgelopen periode hebben enkele klankbordgroepen meegedacht over het project. Er werd niet duidelijk wie er in die klankbordgroepen zaten en of daar bepaalde invloeden in zaten of niet.

Aanpassingen

Het meedenken heeft in een aantal aanpassingen geresulteerd. Zo is de aansluiting op de Kortenhoefsedijk van de landelijke weggetjes/fietspaden over de belt wat naar het Noorden verschoven, waar hij niet midden tussen de bebouwing uitkomt. Het landbouwverkeer, dat nu over de Bruinjoost naar de Beltweg rijdt, zal, net als het andere gemotoriseerde verkeer, gedwongen worden om vanaf de Kortenhoefsedijk het gebied binnen te gaan. Ook vanaf de Emmaweg kan het gemotoriseerde verkeer het gebied in rijden. Doorrijden naar de Kortenhoefsedijk en de Bruinjoost met de auto wordt onmogelijk gemaakt.
Fietsen kan wel over alle aan te leggen wegen. Daardoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld van de Bruinjoost over de Beltweg door te rijden, linksaf te slaan en dan uit te komen op de Emmaweg bij de brug naar Gooilust.

Subsidie

De provincie heeft al een subsidie toegezegd van tussen 250 en 500 duizend euro. Daar kan nog een bedrag aan subsidie bij komen. Hoe meer subsidie, hoe minder waterwoningen nodig zijn om het plan financiëel dekkend te maken. In het ongunstigste geval komen er 39 kavels, waar 70 woningen op geplaatst worden. Dat kunnen er minder worden, waarbij de natuurwaarde bepaalt welke woningen dan als eerste geschrapt worden.

Isoleren en controleren

Omdat het woord saneren niet de lading dekt, spreekt Afvalzorg nu over isoleren en controleren van de belt. Er is bodemonderzoek gedaan om na te gaan of de grond op en om de belt bruikbaar is bij het proces om de belt af te dekken. Dat blijkt deels het geval. Er is te weinig klei voor de afdeklaag, waardoor zand en betoniet ingezet zal worden. Zand en grond is er wel voldoende om een leeflaag van ca. 75 cm. te realiseren.

EHS en Natura 2000

De landschapsarchitect gaf een presentatie over de inpassing van de waterwoningen in het landschap. Dat moet er in resulteren dat die vrijwel onzichtbaar worden. De verkaveling en de zichtlijnen worden behouden, evenals het karakter van het gebied met vee in de weiden. De onderzoekers ontdekten op de belt een z.g. hoogveenbos dat men wil bewaren. Ook is er z.g. trilveen aanwezig. Bij de behandeling van de inrichting kwamen de bezweringen EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en Natura 2000 regelmatig langs. Dat zijn landelijk aangewezen gebieden waar de natuur vrij spel heeft en bouwactiviteiten niet zijn toegestaan. Een vertegenwoordigster van Natuurmonumenten, dat veel grond in het gebied bezit, verklaarde dat NM onder voorwaarden schoorvoetend bereid is om aan het project mee te werken, omdat men de noodzaak inziet.

Goed gevoel

Wethouder Gerard Abrahamse lichtte de planning toe. In de commissie REO van 12 juni zal het masterplan behandeld worden. Hij verwacht dat het bestemmingsplan na de zomer ter inzage gelegd kan worden. Hij hoopt dat de raad er nog dit jaar een besluit over kan nemen, waarna de werkzaamheden kunnen beginnen. "Ik heb er een zeer goed gevoel over." De doorlooptijd van het hele project zal na de start van de werkzaamheden circa twee jaar gaan duren.

Vanuit de zaal kwamen wel veel inhoudelijke vragen, maar de stemming in de zaal was veel welwillender en positiever dan de vorige twee bijeenkomsten. De presentaties die gisteren werden gegeven zijn terug te vinden op de website van het project. (Let op het is een omvangrijke PDF.)

Dossier Belt Groenewoud

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief