WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Denken over Groenewoud
Wijdemeren, ma 12 november 2012

Cor Koster liet het debat over het project Groenewoud in de commissie R en E op zich inwerken en vraagt zich af wat wijsheid is.

ingezonden brief

Saneren

Vervuilde stortplaatsen, er zijn er vele in ons land. Wijdemeren behoort tot de top 30 met o.a. Groenewoud. In de laatste commissie Ruimte en Economie werd een plan gepresenteerd om die belt te saneren. Of, zoals Emile Bakker (DB) terecht zei, "isoleren". Inpakken, dus. De hele operatie moet betaald worden doordat er ruimte komt voor waterwoningen, d.w.z. sjieke woonboten.

In de commissie verwoordde Martin Vuyk (VVD) wat elk commissielid gedacht moet hebben: "ik ben niet onderlegd genoeg om een beslissing te nemen over de sanering". Want is het wel voldoende, dat inpakken? Worteldoek of folie er overheen, daarover wat klei, veen en zand, is dat genoeg? Als je het niet doet, dan lossen de stoffen door het regenwater langzaam op en spoelen ze uit naar grotere diepte, een proces dat vele jaren doorgaat.

Hoe erg is het?

Of er op de belt in Kortenhoef giftig afval gedumpt is, is onduidelijk. De enige betrouwbare gegevens die we daarover hebben, komen van bodemonderzoek. Het laatste werd uitgevoerd in de periode 2000-2007, zo'n 30 jaar nadat de stortlocatie gesloten werd. Inderdaad werden er verontreinigingen gemeten zoals trouwens onvermijdelijk is bij een vuilnisbelt, maar de eindconclusie is: "Op basis van de gegevens lijkt het of de aanwezigheid van de stort nauwelijks een negatieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het grondwater".

Vaten falen

Hoe betrouwbaar zijn dit soort meetgegevens? Moeilijk te zeggen. Als je het rapport over de Coupépolder bij Alphen aan den Rijn leest waar Zembla onlangs een uitzending aan wijdde,dan lijkt het hier in Wijdemeren veel minder erg. Van de Coupépolder is het zeker dat er illegaal vaten met giftige stoffen zijn gestort. Die vaten hebben een beperkte houdbaarheid. In de modellen waarmee men het "falen" van vaten berekent, gaat men ervan uit dat het 100 jaar duurt voordat alle vaten doorgerot zijn, waarbij elk jaar gemiddeld 1 op de 100 vaten faalt. In de komende decennia zullen dus nog een heel stel vaten bezwijken en hun inhoud verspreiden daar in Alphen. Waarschijnlijk is het daarom zinnig om continu te gaan meten.

Hoe zit dat bij ons? We weten het niet. We weten niet of er echt giftig spul gestort is, of dat in vaten zit, en zo ja, wat voor afval het is. We weten in feite heel weinig, behalve dan dat er wat aan die belt gedaan moet worden. De hele zaak afgraven is financieel niet haalbaar, en daar lijken ook niet voldoende redenen voor te zijn, gezien de resultaten van het bodemonderzoek. Toedekken dan maar.

Realistisch scenario

De sanering alleen kost 4.2 miljoen. Als het plan van de firma Afvalzorg niet doorgaat, om wat voor reden dan ook, dan moet de sanering evengoed plaatsvinden. Dat zijn we aan onze kinderen verplicht. Het bedrag daarvoor moet ergens vandaan komen. Veel alternatieven hebben we niet. De sanering zoals die nu wordt voorgesteld lijkt het meest realistische scenario.

Toch blijf ik een zorg houden. Je kunt die belt wel aan de boven- en zijkant afdekken, maar, zoals Martin Stevens terecht stelde, van onderen blijft hij open.

Cor Koster
Nederhorst den Berg

Dossier Groenewoud

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief