WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Besloten avond Groenewoud
Kortenhoef, wo 27 juni 2012

Wie werden er niet uitgenodigd voor de info-avond die gisteren in De Drie Dorpen in Ankeveen door Afvalzorg en Natuurmonumenten werd georganiseerd?

Volstrekt onduidelijk

Theo Reijn was zo vriendelijk om ons de uitnodigingsbrief (zie hieronder) te sturen die Afvalzorg (AZ) en Natuurmonumenten (NM) hebben verzonden om hun informatieavond aan te kondigen. Het is vooralsnog volstrekt onduidelijk wie de brief ontvangen hebben. Het geval wil dat uw redacteur al vanaf 1972 vanuit zijn huis aan de Zuidsingel uitzicht heeft op de belt.
Volgens de door AZ en NM gehanteerde criteria is hij kennelijk geen omwonende. Hoe zit het dan met de wijken aan de zuidzijde van de Zuidsingel in Kortenhoef? Zijn zij omwonenden? Of zijn dat alleen de omwonenden aan de Bruinjoost, omdat die het verkeer van het plan door hun straat gaan krijgen. De Emmaweg dan? De Kortenhoefsedijk? Delen daarvan? Welke delen?

Geen lokale pers

Ook de pers was niet uitgenodigd. Noch Herman Stuijver, noch uw redacteur ontvingen een uitnodiging voor deze avond, die volgens Joost Boermans in zijn Tweet "bomvol" was. In de lokale pers zult u dan ook geen verslag uit de eerste hand kunnen lezen over deze avond.

Gemeente was er wel, maar ook weer niet...

Wethouder Gerard Abrahamse (VVD) bleek wel aanwezig te zijn, ondanks dat de gemeente geen deel nam aan de organisatie van deze avond over dit risicovolle gebied (dat als vuilnisbelt midden jaren zeventig de A status kreeg in de tijd dat de gifschandalenin Nederland bekend werden Lekkerkerk, Gouderak en de Volgermeerpolder)

Het wordt hoog tijd dat het huidige college zich beter verdiept in de geschiedenis van deze plek en de emoties die bij de omwonenden daarover een rol hebben gespeeld. Er waren indertijd bewoners die op eigen kosten de grond onder hun huis lieten onderzoeken. Bij de aanleg van de persleiding van de rioolwaterzuivering, dwars door de belt, liepen de gemoederen in Kortenhoef zeer hoog op. Vele info-avonden waren nodig om de gemoederen tot kalmte te brengen.

Rol gemeente?

Er dringen zich twee vragen op? Waarom participeert de gemeente niet actief in dit project, of beter nog waarom neemt de gemeente niet de regie? Wie zijn er wel en niet uitgenodigd voor deze besloten info-avond van AZ en NM? Waarom is de pers niet uitgenodigd? Hoe zit het in dit geval met die veelgeroemde transparantie uit het coalitie-akkoord van DB, VVD en D66? Wij houden u op de hoogte.

Dossier Vuilnisbelt Groenewoud

Uitnodiging

Op briefpapier met de logo's van Natuurmonumenten en Afvalzorg.
Niet het logo van de gemeente.

Betreft: informatieavond plan Groenewoud

Geachte heer, mevrouw,

Graag willen wij u als omwonende van locatie Groenewoud uitnodigen voor een informatieavond op:

Dinsdag 26 juni 2012
van 19.30 tot circa 21.00 uur

Tijdens deze avond willen wij u informeren over de plannen voor de sanering van de voormalige stortplaats Groenewoud, de herinrichting tot natuur- en recreatiegebied en de realisatie van waterwoningen. Wij willen u inzicht geven in onze plannen én u de gelegenheid geven vragen over het plan te stellen.

Samenwerking Afvalzorg en Natuurmonumenten
De voormalige stortplaats Groenewoud vormt al jaren een probleem voor het milieu en omgeving omdat het terrein is verontreinigd. Afvalzorg en Natuurmonumenten hebben een plan opgesteld waarbij de 30 hectare grote locatie wordt gesaneerd. Afvalzorg heeft jarenlange ervaring met het herinrichten van verontreinigde terreinen tot

Natuurgebied en waterwoningen
Na de sanering blijft de locatie voor agrarisch gebruik beschikbaar (zoals nu ook het geval is) en worden recreatieve paden aangelegd. Hierdoor wordt de locatie een ‘uitloopgebied’ voor Kortenhoef. Ook zullen maatregelen worden genomen om het aangrenzende natuurgebied te versterken. Hier worden bredere waterpartijen en meer wandelpaden aangelegd, die aansluiten op de gesaneerde locatie Groenewoud. Om het totaalplan financieel haalbaar te maken, zullen in het gebied 40 plaatsen voor waterwoningen worden gerealiseerd.

Interesse?
In verband met de organisatie vernemen wij graag of u aanwezig wilt zijn tijdens deze informatieavond. Wanneer u al specifieke vragen of opmerkingen heeft, vernemen wij dit graag zodat we deze onderwerpen kunnen meenemen in onze presentatie. Uw aanmelding en eventuele vragen kunt u doorgeven aan Carolin Schulze; c.schulze@afvalzorg.nl of bellen naar
088 - 801 08 01.

Waar?
De informatieavond vindt plaats in Partycentrum De Drie Dorpen, Cannenburgerweg 51, 1244 RG Ankeveen.

Wij zien u graag op 26 juni!

Met vriendelijke groet,
NV AFVALZORG HOLDING

Jacques Ninaber, projectleider

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief