WIJDEMEERSE WEBKRANT
Impressie CDA Groenewoud
Kortenhoef, wo 27 juni 2012

Theo Reijn (CDA) stuurde ons zijn impressie van de info-avond van Natuurmonumenten en Afvalzorg over de belt Groenewoud.

Wij danken Theo Reijn hartelijk dat hij op onze oproep eerder vandaag in ging door het sturen van een ooggetuigeverslag van de besloten info-avond.

Dossier Vuilnisbelt Groenewoud

ingezonden brief

Beste redactie,

Regelmatig worden de raadsleden ook niet geïnformeerd. Zoals een tijdje geleden bij de informatieavond met de verenigingen over de subsidies. Ik ben toen door een aantal bestuursleden benaderd die het zachtjes gezegd vreemd vonden dat er geen raadsleden waren en het ons zelfs kwalijk namen.

Op 13 juni hebben wij onderstaande uitnodiging (zie vorig bericht red. WWK.) van Afvalzorg en Natuurmonumenten ontvangen.

Het was gisteravond een volle bak in De Drie Dorpen. De ontvangst (registratie) was uitermate slecht georganiseerd. Toen ik tegen half 8 kwam stond er een gigantische rij belangstellenden buiten voor de deur te wachten. Stuk voor stuk werd op een lijstje afgevinkt wie zich had opgegeven en aanwezig was. Vooraf konden vragen worden ingestuurd en daar hebben verschillende bewoners gebruik van gemaakt. De initiatiefnemers maakten duidelijk dat nog lang niet op alle vragen een antwoord te geven was. Volgens hen is het immers een eerste schets en moet er nog veel onderzoek volgen. Men verwacht tijdens een volgende bijeenkomst in oktober/november meer antwoorden te kunnen geven.

Na de presentatie door Afvalzorg en Natuurmonumenten waren de ingestuurde vragen en vragen uit de zaal aan de beurt. In telegramstijl wat zaken die mij opvielen:

  • onduidelijkheid over sanering als er alleen maar een laagje zand van 50 tot 75 centimeter over de belt wordt gelegd en wat sloten langs de belt worden gegraven.
  • discussie over de verkeersontsluiting op drie plaatsen: Emmaweg, Kortenhoefsedijk en Kortenhoef Zuid.
  • verkoopbaarheid van de woningen tijdens de crisis en daarmee de financiële haalbaarheid.
  • hele plan kost 12 miljoen, alleen de belt saneren 4 miljoen. Waarom niet alleen de belt saneren?
  • onduidelijkheid over de vormen van recreatie (intensief of extensief).
  • veel commotie en onduidelijkheid over de rol van de gemeente (= geen rol);
  • waarom initiatief van Afvalzorg en Natuurmonumenten en niet de gemeente?
  • men heeft geen vertrouwen in Natuurmonumenten als beheerder van het hele gebied.
  • er was ook veel kritiek op Natuurmonumenten die alleen maar dictaten oplegt en waarmee een behoorlijk overleg niet mogelijk is.
  • vraagtekens bij de gewenste 'koeien in de wei' nu Natuurmonumenten de boeren de nek omdraait

Al met al heb ik de indruk dat de aanwezigen best wel over de plannen verder willen praten, maar er dan meer duidelijkheid moet zijn over bijvoorbeeld de verkeersafwikkeling, het aantal woningen (nu 70) en de inrichting en het gebruik van het hele gebied. Maar er waren natuurlijk ook bewoners die aankondigden de plannen tot de Raad van State te bestrijden. En ondernemers die best mee willen denken maar niet in hun bedrijfsvoering belemmerd willen worden als er bijvoorbeeld waterwoningen of nieuwe natuur naast hun bedrijf komt.

Wethouder Abrahamse probeerde op de zijn bekende zalvende manier de aanwezigen wat gerust te stellen. De van hem bekende zinnen 'we hebben goed naar u geluisterd', 'u hebt punten ingebracht waar we nog eens goed naar moeten kijken', 'er is nog niets besloten en u krijgt alle ruimte om in te spreken en uw zienswijze te geven' en 'wij willen u aan de hand meenemen bij dit plan' brachten de zaal wat tot rust. Maar er zal nog wel veel discussie volgen.

Groet,

Theo Reijn
Fractievoorzitter CDA

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief