WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Structuurvisie-avond
Wijdemeren, do 23 februari 2012

Gisteravond werd de structuurvisie van Wijdemeren besproken. Er waren ongeveer vijftig mensen op af gekomen.

De Structuurvisie van de gemeente Wijdemeren is een document waarin beschreven staat hoe de gemeente zich de komende twintig, dertig jaar zou moeten ontwikkelen. Er staat in waar gewoond zal gaan worden, waar bedrijven gevestigd zullen worden, hoe we met verkeer om gaan, hoe recreatie bevorderd wordt en hoe het landschap eruit gaat zien. Die Structuurvisie is er voor om richting te geven aan de ontwikkelingen in de komende jaren. Een roadmap die gebruik maakt van de unique selling points waarop de city marketing van Wijdemeren en de development van apps door iTrovator gebaseerd kunnen worden.


Wethouder Gerard Abrahamse

Geen juridische status

Het document heeft geen juridische status. Er kan dan ook geen bezwaar tegen worden gemaakt. Die juridische rol is voorbehouden aan de bestemmingsplannen die worden vastgesteld door de raad. Het is dus de bedoeling om die bestemmingsplannen in principe te laten passen binnen de uitgangspunten van de, wettelijk verplichte, Structuurvisie van de gemeente, die op zijn beurt weer moet aansluiten op de structuurvisie van de provincie.


Het ambtelijk apparaat, klaar om bij te springen.

Er is al veel gezegd en geschreven over de structuurvisie. Wij geven hier slechts de opvallende punten van de avond weer, die overigens voortreffelijk geleid werd door Frank Ratelband. Toelichting werd gegeven door wethouder Gerard Abrahamse en Berno Strootman wiens bureau de structuurvisie heeft opgesteld.

Bijgesteld en teruggenomen


Berno Strootman
Het motto van de Structuurvisie is: "Beheerste ontwikkelling met behoud van het goede." Berno Strootman gaf een inleiding van een half uur waarin hij enkele uitspraken deed die door de wethouder schielijk bijgesteld of afgezwakt werden. Zo stelde Strootman dat wonen aan het Noorder- en Zuidereinde vergeleken moet worden met wonen aan de Amsterdamse grachtengordel. Je woont er mooi, maar je moet de verkeersproblemen erbij op de koop toe nemen. Ook stelde hij dat er geen sprake van een rondweg zal zijn vanwege de schade die aan het landschap wordt toegebracht. Wethouder Abrahamse nuanceerde die uitspraak onmiddellijk met de mededeling dat er wel degelijk onderzoek wordt gedaan naar een rondweg.

Enkele kernpunten uit het betoog van Berno Strootman:

  • Fort Kijkuit aan de Vreelandseweg moet hèt entreepunt van Wijdemeren worden. Er moet daar een toeristische attractie en informatiepunt komen.
  • Overal rukt de begroeiing en bebouwing op, waardoor de plassen vanaf de weg onzichtbaar worden. Het zicht op de plassen, met aangename verblijfsruimtes (bankjes, lommer, uitzicht), moet hersteld worden.
  • De Horstermeer wordt behouden en niet onder water gezet. De gemeente maakt zich daar hard voor.
  • Het terugbrengen van de Reevaart in Nederhorst is een leuk idee dat echter niet op korte termijn gerealiseerd zal worden.
  • In Oud Loosdrecht moeten de parkeerproblemen en het aanzicht van de Dijk opgelost worden. Nu staan er hekken tot aan de weg en staan de uitgestalde boten bijna op de weg. Dat biedt een rommelige aanblik, zoals veel op de Oud Loosdrechtsedijk.
  • Er zitten nu twee transportbedrijven op plaatsen waar ze eigenlijk niet lekker zitten voor hun eigen ontwikkeling en voor de omgeving. De gemeente gaat bevorderen om de bedrijven te laten verhuizen naar bedrijventerrein de Boomgaard.

Aanvullingen

Daarna was het de beurt aan het publiek. Er werden enkele opmerkingen gemaakt die door wethouder Abrahamse werden genoteerd om te verwerken in de Structuurvisie.

  • Tim Emmelot vroeg aandacht voor het feit dat er te weinig hotelkamers en bed and breakfastgelegenheden zijn in Wijdemeren voor toeristen die hier enkele dagen willen verblijven. De wethouder schenkt er aandacht aan.
  • Rien van den Broeke vroeg aandacht voor de recreatieparken in de Boomhoek. Dat gebied ontbreekt volledig in de structuurvisie. De wethouder pakt dat op.
  • Een landschapsarchitekt vroeg wat wordt bedoeld met nieuwe buitenplaatsen. Hij zag graag een nadere omschrijving van zo'n buitenplaats in de structuurvisie. De wethouder zorgt daarvoor.

Kritiek


Frank Ratelband biedt de microfoon aan voor een pleidooi om het uitzicht op Pampus vanaf de belvedère op het dak van Trompenburgh te herstellen.
Admiraal Tromp kon vanaf zijn dak de schepen voor Pampus zien liggen.

Er kwam ook kritiek. Cor Koster noemde de structuurvisie een grabbelton. Het idee om de Reevaart terug te brengen in Nederhorst noemde hij "idioot". Wel of niet kappen van bomen was ook een heikel punt. Het bevorderen van mooie doorzichten werd door Berno Strootman bepleit. Eén van de aanwezigen wees erop dat het ontstaan van bos heel natuurlijk is. Sterker nog, volgens hem waren er in het verleden weinig bomen in Wijdemeren, omdat Amsterdam op die bomen, de heipalen, gebouwd werd.
Kritiek kwam er ook op het feit dat Ter Sype en de rondweg niet ingetekend waren. De inspreker vond dat die zaken die Wijdemeren juist wel in de structuurvisie moesten staan. wethouder Abrahamse was echter beducht voor ruzie met de buurgemeenten en de provincie. Hij geeft de voorkeur aan stille diplomatie.
Er ging een schok van verbazing door de zaal toen tegen het eind van de avond duidelijk werd dat in de structuurvisie een vaarroute staat ingetekend pal achter de huidige noordkant van de kern van Kortenhoef, onder de Kwakel door naar de ringvaart van de Horstermeer.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief