WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
DB over de Commissie B en M
Wijdemeren, vr 10 februari 2012

DB raadslid Joep Nuissl schreef een impressie van de commissievergadering Bestuur en Middelen van gisteren.

ingezonden bericht

Voor de commissie Bestuur & Middelen van de Gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren van 9 februari (een hele mond vol) was het zo’n avond waarin je je regelmatig afvraagt in hoeverre je nog gaat over de zaken die aan de orde komen.

Op agenda stonden onder meer een presentatie door de brandweer, een verzoek om advies over de meerjarenveiligheidsstrategie en een rapportage over de doelmatigheid van de inkoop. Op elk van deze drie onderwerpen werd glashelder dat we het als gemeente vooral moeten hebben van ons vermogen tot samenwerken, zorgen dat we in de samenwerking zelf goed presteren én goed hoorbaar zijn.

Ik neem de brandweer als voorbeeld. Dat samenwerken op brandweergebied is een zaak die speelt in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De brandweer, die ruim was opgekomen, hield een goed verzorgd verhaal. Een verhaal over het integratieproces van wat vroeger evenveel brandweerkorpsen waren als gemeenten. Sleutelwoorden in het betoog waren ervoor zorgen dat we de afgesproken bezuinigingen halen en tegelijk efficiënt en effectief blijven uitrukken. Een zorg die doorklonk was of brandweer­vrijwilligers zich voldoende gemotiveerd blijven voelen. Ook het actuele onderwerp van uitrukken met meer of minder mensen op een wagen kwam met regelmaat terug. En de brandweer is niet alleen reactief, maar ook proactief. Er komen brandpreventieacties voor burgers en bedrijven. Als je door minder geld minder kan blussen, moet je zorgen dat er minder geblust hoeft te worden. Zo simpel is het.

Het was een heel betrokken verhaal. We zagen niet alleen brandweercommandanten die brand weren, maar ook managers uit een complexe organisatie waar een veiligheidsbestuur de scepter zwaait. Natuurlijk zijn we daar als gemeente via onze burgemeester Martijn Smit bij betrokken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid echter wordt door velen gedeeld. Brand niet; brand kan zich op je eigen erf of naast de deur voordoen. Hoe verbind je brand blussen met brandweer business? Raad pas dus op uw zaak. Aan de brandweercommandanten zal het niet liggen. Die komen graag naar ons toe. Deze keer met acht man. Wat veel. Waarom zo’n aantal? Er straalt trots vanaf, dat zeker wel.

De meerjarenveiligheidsstrategie gaat over de politie. Ik beperk me er toe hier aan te geven dat ook deze bestuursverhoudingen zeer uitdagend zijn. We moeten als gemeente en als raad onze partij meeblazen in de Eenheid Midden Nederland van de Nationale Politie. Deze eenheid omvat 41 gemeenten, die gelukkig weer worden verdeeld over districten. ‘Ons’ district valt samen met de Gooi en Vechtstreek. Ook hier is onze burgemeester een vitale schakel. Als je hem daar zo over hoort, vindt hij dat een pittige opgave, maar ook een opgave die hem zeer aanspreekt. Hij laat daar van zich horen. In de commissies en de raad ook trouwens, als dat zo uitkomt!

Verder stonden op de agenda het inkoopbeleid, de kosten van leningen en de stand van zaken met het geld dat de rijksoverheid aan ons verstrekt. Qua inkoopbeleid doen we het goed en het kan nog beter als er (alweer) gewestelijk nog meer zou worden samengewerkt. Qua leningen en geld van het rijk kunnen we bescheiden voordeeltjes noteren. Laten we ons echter niet rijk rekenen, haastte wethouder Gert Zagt zich te roepen. Gelijk heeft hij. Het kan zomaar weer tegenvallen als we een paar maanden verder zijn. Wat schommelingen zeg maar. Gelukkig nu een keer in ons voordeel.

Joep Nuissl,
Raadslid DorpsBelangen

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief