WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Bedrijventerrein De Kwakel
Wijdemeren, vr 3 februari 2012

Tijdens de raad van gisteren werd een besluit genomen over de voorgenomen verkoop van een bedrijventerreintje aan de Kwakel.

Bedrijventerrein de Kwakel

Het college, bij monde van Jaap van Waveren, verdedigde het plan om de grond op de hoek van de Kerklaan, de Kwakel en de Kortenhoefsedijk te saneren en daarna te verkopen als gebiedje waar een bedrijfsverzamelgebouw met dienstwoning kan komen. (Het terrein waar ooit de gemeente 's-Graveland plannen had om de brandweerkazerne naar te verhuizen in het kader van het gebouwenplan.)


De voltallige DB fractie.

VVD: Frontale aanval

Martin Vuyk (VVD) opende het debat over dit voorstel met een frontale aanval. De VVD was tegen het voorstel om een aantal redenen. De gemeente moet niet als projectontwikkelaar optreden, de grondprijzen zijn nu erg laag en nog een bedrijfsverzamelterrein betekent versnippering, zo betoogde Vuyk. Hij noemde het voorstel "nodeloos overboord gooien van overheidsgeld". Hij stelde voor om nu helemaal niets met het terrein te doen. "Laat het maar liggen waar het ligt."


De publieke tribune.

Felix Flameling (GL) had liever gezien dat het college woningen op die plek zou gaan bouwen, maar hij begreep dat dat vanwege afspraken uit het verleden niet kon. Hij was juist een voorstander van de gemeente als projectontwikkelaar en vond het een goed voorstel. Nanne Roosenschoon (D66) verklaarde zich tegen de versnippering van bedrijventerreinen. Hij wees erop dat het terrein op een strategisch punt is gelegen, ook voor toerisme en recreatie. Wethouder Van Waveren vroeg zich af wat hij daarmee bedoelde. "Als je langs de gemeentewerf fietst kom je in de natuur, maar je fietst in de plomp, want de weg loopt dood." Jan Hermans (PvdA) wilde tenslotte weten wie er belangstelling hebben voor vestiging op het terrein.

VVD steeds dwars


De wethouders Gert Zagt en Jaap van Waveren.

Jaap van Waveren kon zijn irritatie naar de VVD nauwelijks bedwingen. "Waarom ligt de VVD steeds dwars bij dit soort projecten?" :vroeg hij zich af. Omdat er naast het terrein ook al een bedrijvenverzamelgebouw gevestigd is, vormt het doortrekken van die bestemming juist geen versnippering. Het investeren van 40.000 euro nu, om later minimaal 200.000 euro aan het terrein te verdienen leek hem juist een heel goede investering. In totaal hebben acht bedrijven belangstelling voor vestiging op die plek getoond. Vier via het OCW en vier daarbuiten.
Bij de behandeling in de commissie was gevraagd om rekening te houden met ruimte voor een fietspad langs de Kwakel. Jaap van Waveren was ter plaatste poolshoogte gaan nemen, maar kon met geen mogelijkheid een begin of een einde van een aansluiting op een fietspad vinden op die plek.

Bij de stemming bleken VVD, D66 en WIJ met vijf zetels tegen het voorstel te zijn. DB, CDA, GL en PvdA stemden met veertien zetels voor het voorstel.

Lees over Visiestuk De Kern van Wijdemeren

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief