nieuwskop1.gif (9069 bytes)

 
Augustus 1999

Ronde van Kortenhoef

Op 28 augustus vond de jaarlijkse ronde van Kortenhoef plaats. In de amateurronde werd de koers gewonnen door Martijn Lust. Zijn eerste overwinning op de weg. Op de baan is hij professional.

Een grote trekker was de race achter de derny. Hieronder een foto uit de Gooi- en Eemlander van 30 augustus 1999 van Theo Boere als gangmaker van Ronald Roos.

wieler.jpg (34884 bytes)


Vier ton van Dutchtone

Op 21 augustus stond onderstaand bericht op NOS teletekst.

dutchtoneteletext.jpg (81891 bytes)

dutchtone.jpg (17175 bytes)

In de Gooi- en Eemlander van 20 augustus was op de voorpagina bovenstaande kop te vinden.

De gsm operator Dutchtone heeft aan de gemeente 's-Graveland een boete betaald van bijna vier ton omdat het in Kortenhoef illegaal twee zendmasten had geplaatst. (zie ook Dutchtone in de fout van januari.) Volgens het artikel voelt Dutchtone zich "getruct". De masten werden indertijd neergezet zonder dat het bestemmingsplan erin voorzag. Bovendien stonden de masten bij een natuurgebied en had Dutchtone geen vergunning. Zonder de masten zou het bedrijf echter in 's-Graveland en omgeving vrijwel geen dekking hebben. Daarom vroeg Dutchtone uitstel aan de gemeente.

De partijen kwamen overeen dat de masten tot 1 mei mochten blijven staan. Voor elke dag daarna moest 10.000 gulden door Dutchtone betaald worden. Bovendien kreeg Dutchtone een boete van 100.000 gulden. De masten verdwenen pas op 28 mei, waardoor de gemeente nu plotseling 370.000 gulden rijker is.

Dutchtone zegt zeer verontwaardigd te zijn. Men dacht dat de gemeente wel zou begrijpen dat de masten nog even zouden blijven staan terwijl men met KPN in onderhandeling was om twee masten te delen.

's-Graveland is niet onder de indruk van de verontwaardiging. Dutchtone heeft de regeling zelf voorgesteld en dit komt eruit.

Overigens was haast de reden dat Dutchtone de masten op verboden terrein zette. "We hebben onze klanten dekking beloofd en gingen er vanuit dat toestemming van de eigenaar van de grond voldoende was. Pas na plaatsing zijn we met de gemeente gaan praten. Zo hopen we doorgaans trage, officiŽle procedures voor plaatsing van een zendmast te versnellen" :aldus Dutchtone.

De laatste uitspraak geeft een merkwaardig inkijkje in de gedachtenwereld van Dutchtone. Eerst bouwen, dan vergunning aanvragen... De juristen van Dutchtone waren hiervan niet op de hoogte?


Site De Wijde Blik

Joost Boermans maakte ons attent op een site die iets met 's-Graveland te maken heeft. Althans, hij gaat over een milieutijdschrift dat onderwerpen in Gooi- en Vechtstreek behandelt. Het blad heet De Wijde Blik, naar de grote plas die in onze gemeente te vinden is.

Wil je even kijken, klik dan hier.


 

Gebouwenplan

gebouwen.jpg (24685 bytes)

In de Gooi- en Eemlander van 17 augustus kondigt Wethouder Wim Neef aan dat het roemruchte gebouwenplan dan toch uitgevoerd zal gaan worden voordat de fusie met Loosdrecht en Nederhorst den Berg een feit is. Het plan is om naast de gemeentewerf aan de Kwakel een gebouw neer te zetten waar de jeugdsoos Noord 6 (Voltage), muziekverengingen BMOL en Amicitia, de KKV (Kortenhoefse Konijnenfok Vereniging) en de postduivenvereniging De Plassenjagers gehuisvest worden. De grond van Voltage zal gebruikt worden om appartementen te bouwen.

Verder zal er een nieuwe brandweergarage neer gezet worden aan het eind van de Kerklaan, bij de Kwakel. Op de grond van de brandweergarage zullen seniorenwoningen en een onderkomen voor de Bengeltjes (kinderopvang) gebouwd worden.

Minder verstandig vinden wij de uitspraak in de krant dat het gebouwenplan nu uitgevoerd moet worden omdat daar na de samenvoeging geen aandacht of geen geld meer voor zou zijn. Het gebouwenplan bestaat al vijf jaar. De redenering dat uitvoering van het plan iets met de samenvoeging te maken zou hebben komt ons dan ook wat merkwaardig voor.


Le Coultre

lecoultre.jpg (48278 bytes)

In de Gooi- en Eemlander van vrijdag 13 augustus een artikel over een tenstoonstelling in het oude kerkje aan de Kortenhoefsedijk. Georganiseerd door oud-burgemeester Le Coultre van Blaricum. (Le Coultre...., was dat niet die burgemeester van de plotseling in haar tuin aanwezige tweede woning, waar de kranten vol van stonden?)

De tentoonstelling is open tot en met 21 augustus op zondag en werkdagen van twee tot zes uur.


Valse concurrentie?

valseconcur.gif (7436 bytes)

In de Gooi- en Eemlander van 12 augustus 1999 een groot artikel onder bovenstaande kop. Verslaggeefster Mandy Pijl schrijft in het artikel dat Theo Reijn, secretaris van de Regionale Commissie Paracommercialisme Gooi- en Eemland (wat een naam...) in een brief aan het college van B&W zijn beklag doet over oneerlijke concurrentie door Dorpshuis de Dobber.

De Commissie vertegenwoordigt Horeca Nederland, de Kamer van Koophandel en de Horecabond FNV en zet zich in voor de bestrijding van oneerlijke concurrentie.

Wij wreven onze ogen uit toen we dit bericht lazen. Voor zover wij weten is er nooit door een lokale horecaondernemer ooit maar iets gezegd dat vagelijk op een klacht leek. Wethouder Co de Kloet noemde de brief "gezeur".


Eclips

Uw redacteur was met zoon en dochter op 11 augustus 1999 naar Frankrijk op eclipsjacht. Hoewel het niets met 's-Graveland te maken heeft wil ik u deze beelden niet onthouden.

Het was zwaar bewolkt. Sterker nog, het werd al zwaarder bewolkt naar mate de eclips naderde. Op het ultieme moment brak er gelukkig een klein gaatje door de bewolking, waardoor de eclips toch prachtig bewonderd kon worden. Een adembenemend schouwspel. De vele mensen om ons heen in het korenveld applaudiseerden, juichten en joelden.

Hieronder eerst een serie van 6 foto's, genomen met 10 - 30 seconden tussentijd, waarin duidelijk is te zien dat de grote dimmer snel uitgedraaid wordt. Het werd zeer snel donker. Daaronder een foto van de eclips in Gifors, 80 km ten noordwesten van Parijs.

En ja, terug was het druk. Zo druk dat de tolhuisjes van de tolweg vrije doorgang verleenden en de ring van Antwerpen twee uur kostte, maar het was het dubbel en dwars waard.

zon1.jpg (10293 bytes) zon2.jpg (10273 bytes) zon3.jpg (10182 bytes)
zon4.jpg (10667 bytes) zon5.jpg (10575 bytes) zon6.jpg (10464 bytes)

zoneclips.jpg (19858 bytes)


Nogmaals buslijn 122

In de rondvraag van de commissie Grondgebied op donderdag 5 augustus vroeg Nelleke Schenkkan van Algemeen Belang wederom aandacht voor lijn 122. Zij wekte daarbij de indruk dat raadsleden nooit met de bus gaan en er daarom geen belangstelling voor hebben. Nadja Jungmann reageerde als door een wesp gestoken. "Het is onzin dat raadsleden nooit met de bus gaan. Het is ook onzin dat de raad er geen belangstelling voor heeft, zowel de raad als het college willen unaniem dat de buslijn in stand blijft. Nelleke wekt de indruk dat Algemeen Belang voor de buslijn is en de rest tegen." Wethouder Wim Neef bevestigde dat het college ook al reacties heeft gegeven, maar dat er nog lang geen besluit over lijn 122 genomen is en dat ze dus moet ophouden met onnodige onrust te zaaien. (Zie ook de eerdere reacties in de krant van de provincie en van Connexxion de busmaatschappij (v.h. Midnet))


Burgerlaan

brugerlaan.gif (13804 bytes)

Zelden zagen we zulke tevreden reacties van de publieke tribune als bij de bespreking van het plan om de Burgerlaan in 's-Graveland te herinrichten. Kennelijk had het college goed geluisterd bij de inspraak, want de bewoners waren vol lof over de aanpassingen die op hun verzoek in het plan waren aangebracht. Er komt een 30 km zone en enkele andere maatregelen. De werkzaamheden starten in september en zullen ongeveer een maand duren.


Blok: Oude School voor een gulden

eengulden.gif (25798 bytes)

De Stichting Blok (Behoud Leefbaarheid Oud Kortenhoef) kan waarschijnlijk de Oude School aan de Kortenhoefsedijk voor ťťn gulden kopen. Dit werd in de commissievergadering burgerzaken besproken. Er is nog een probleem dat opgelost moet worden. De overdrachtsbelasting zal wel opgebracht moeten worden. Het college buigt zich daar nog over.


Speuren naar insecten.

Het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten organiseerde zoektochten naar insecten en kleine dieren. Op 10, 12, 24 en 26 augustus zullen er weer dergelijke dagen georganiseerd worden.

insecten.jpg (67655 bytes)


Reces is voorbij.

Morgenavond, 4 augustus 1999, gaat de politiek weer van start. De eerste commissievergadering Burgerzaken na het reces (vakantie noemen wij dat) zal om 20.00 weer beginnen. Ook donderdagavond is er commissievergadering, Grondgebied.

Wat er op de agenda staat? Dit:

Nr. Agendapunt PFH R/C/K Comm.
1 Opening en Mededelingen   - Alle
2 Verslag vorige vergadering   - Alle
3 Stukken ter kennisneming   - Alle
4 Voortgangscontrolelijst   - Alle
5 Voorstel tot herziening van het raadsbesluit dd. 17-12-1998 over het installeren van de bestuurscommissie RCWI JDK R BZ
6 Voorstel tot het verlenen van financiŽle medewerking aan de bouw van een nieuwe peuterspeelzaal Olleke Bolleke JDK R BZ
7 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van een nieuw lokaal van de J. Lokinschool en de Regenboogschool JDK R BZ
8 Voorstel tot verkoop van de "Oude School"aan de Kortenhoefsedijk aan de Stichting BLOK JDK R BZ
9 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een afkoopsom in verband met de beŽindiging van het contract met het administratiekantoor Onderwijs Service Bureau JDK R/K BZ
10 Verzoek om "jubileumsubsidie" Comitť Ouderentocht Kortenhoef JDK R BZ
11 Verzoek om financiŽle bijdrage voor het Nationaal Canadees bevrijdingsmonument JDK R BZ
12 Verzoek om subsidie voor de productie van een CD van het orgel van de St. Antoniuskerk te Kortenhoef JDK R BZ
13 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de herinrichting van de wijk J.H. Burgerlaan, C. Tromplaan, Beresteinseweg WN R GGB
14 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de aanpak van het gebied de Slenk WN R GGB
15 Voorstel tot de vaststelling van de prioriteitenlijst PRUP-2005 (monumenten) WN R GGB
16 Voorstel tot vaststellen van voorbereidingsbesluiten voor:
1. Percelen Helderoord 5 en 6 te Kortenhoef
2. Stichts End 1 te Ankeveen
3. Bernard van Beeklaan 54 te Kortenhoef
4. Zwanebloem 35 te Kortenhoef
WN R GGB
17 Vormgeving van de verkeersplateaus op de Koninginneweg en de Herenweg; plaatsing waarschuwingsborden op de Herenweg en instelling 30 km-zone op de Koninginneweg WN R/K GGB
18 Rondvraag   - Alle

Legenda:
PFH = Portefeuillehouder, JDK = J. de Kloet, WN = W. Neef
R = Raadplegend, C = Controlerend, K = Klankbord


 

nieuwshome.gif (2185 bytes)