WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
PvdA wil Zetel terug
Wijdemeren, di 15 maart 2011

Ben Steenvoorden (c.s.) moet zijn raadszetel afstaan. Dat vindt het bestuur van de PvdA afdeling Wijdemeren, daarin gesteund door de ledenvergadering.

Eerder lieten het raadslid Ben Steenvoorden en de steunfractieleden Mario Wouters, Michael Kulkens en Theo Andriessen (de dissidenten) weten dat zij niet langer wilden samenwerken met fractievoorzitter Jan Hermans. Ook een bemiddelingspoging door oud-burgemeester Wim Kozijn bracht geen verandering in de standpunten. Er ontstond een patstelling, waarbij het afdelingsbestuur zich achter fractievoorzitter Jan Hermans schaarde. Steenvoorden c.s. gaven ook niet toe om hun zetel af te staan.

Gisteravond werd een afdelingsvergadering gehouden waar de leden zich konden uitspreken over de gang van zaken binnen de Wijdemeerse PvdA. Uit onderstaand persbericht en de in de ledenvergadering aangenomen motie blijkt dat de leden het handelen van het afdelingsbestuur steunen. Sterker nog de leden steunen het verzoek van het bestuur aan de dissidenten om de zetel van Ben Steenvoorden ter beschikking te stellen en aan de partij terug te geven.

Ingewikkelde sittuatie

Hiermee is een ingewikkelde situatie ontstaan. De kieswet kent zetels toe aan kandidaten op een lijst. Nadat de zetel aan een kandidaat is toegekend is deze "eigendom" van de kandidaat, tot hij of zij er vrijwillig afstand van doet. Als dat gebeurt, dan wordt de volgende kandidaat op de lijst gevraagd of hij de zetel accepteert. In de motie wordt aan de dissidenten gevraagd of zij en bloc af willen zien van hun kandidatuur voor de tweede PvdA zetel, mocht Ben Steenvoorden al van plan zijn de zetel ter beschikking stellen.

De lijst

De kandidatenlijst van de PvdA zag er vorig jaar zo uit (hieronder de eerste tien kandidaten):

  • Steenvoorden, Ben, Kortenhoef                        
  • Hermans, Jan, Nederhorst den Berg
  • Wouters, Mario, ’s-Graveland
  • Karssemeijer, Rieks, Loosdrecht
  • Kulkens, Michael, Kortenhoef
  • Jungmann, Nadja, Ankeveen
  • Schaik van, Maria, Loosdrecht
  • Andriessen, Theo, Kortenhoef
  • Korver, Hilbrand, Nederhorst den Berg

Als Ben Steenvoorden zijn zetel ter beschikking zou stellen, dan wordt achtereenvolgens aan Mario Wouters, Rieks Karssemeijer Michael Kulkens, etc., etc. gevraagd of zij de zetel willen bezetten. Het PvdA bestuur is dus nog niet van de dissidenten in de fractie af.

persbericht

PvdA Wijdemeren

PvdA leden steunen opstelling afdelingsbestuur Wijdemeren

Afgelopen maanden zijn er spanningen op persoonlijk vlak ontstaan binnen de 2-mansfractie van de PvdA Wijdemeren.

Het afdelingsbestuur heeft geprobeerd een oplossing te vinden en oud-burgemeester Wim Kozijn gevraagd om te bemiddelen. Helaas heeft deze bemiddeling geen uitweg geboden.

Gisteravond vond de ledenvergadering plaats waarin het afdelingsbestuur verantwoording heeft afgelegd over het proces. Tijdens deze ledenvergadering deden de leden van de afdeling gisteravond nogmaals een indringend beroep op partijen om tot elkaar te komen.

Dat beroep werd door een deel van de fractie, bestaande uit dhr. Steenvoorden en de 3 fractieondersteuners afgewezen.

Bijgaande motie vanuit de leden, die de handelwijze van het bestuur onderschrijft en instemt met de terugroepprocedure via de landelijke partij, werd vervolgens met 20 tegen 7 stemmen aangenomen.

Namens het PvdA-afdelingsbestuur,
Kees Bosdijk,voorzitter

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
16 gr.
windkr. 3