WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Besparing op Groenafval
Wijdemeren, zo 10 juli 2011

Het groenafval wordt in een regionale samenwerking verwerkt voor een kwart miljoen euro minder dan nu.

We zien de verlaging van de afvalstoffenheffing graag tegemoet....

persbericht

Regionale samenwerking groenafval levert kwart miljoen op

Begin juli is de gezamenlijke aanbesteding afgerond van het groenafval van gemeenten, Stads Beheer Service en de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD).

Op een totaal van meer dan een half miljoen aan jaarlijkse kosten, levert de gezamenlijke aanbesteding in de nieuwe situatie bijna een kwart miljoen aan inkoopvoordeel op. Een inkooprendement van maar liefst 44%. Naast dit financiële voordeel is het ook beter voor het milieu – de bodem en het klimaat. De milieueisen gesteld aan het transport en het rendement bij de verwerking zijn gunstig. Het merendeel van het groen afval komt als schone compost terug in de natuur en de tuinen. Een klein deel wordt op CO2 neutrale wijze gebruikt voor energieopwekking.

In het verlengde van de gezamenlijke aanbesteding van de groenstromen ligt het voornemen van de wethouders Milieu van de gewestgemeenten om komende jaren de duurzaamheid en de inzet van biomassa als CO2 neutrale brandstof te versterken. Inmiddels is op het gebied van de andere (‘niet groene’) gemeentelijke afvalstromen een traject in gang gezet, waarbij inkoopsamenwerking wordt onderzocht.

Samenbrengen van afvalstromen en bevordering van duurzaamheid zal de komende jaren hoog op de agenda van betrokken gemeenten en SBS blijven staan. In het najaar komen de gemeenten opnieuw bijeen om de mogelijkheden voor een duurzame inzet van overige gemeentelijke afvalstromen verder uit te werken.

De regionale samenwerking op het gebied van groenstromen wordt gecoördineerd door de GAD in nauwe afstemming met milieuadviseurs en hoofden wijk- en groenbeheer van de gewestgemeenten. Het inkooptraject is ondersteund door inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek.

Het project loopt al enige jaren en is complex. Vorig jaar moest de aanbesteding worden ingetrokken omdat de gestelde afstandcriteria en milieuberekeningen op verzet vanuit de markt leidden. De GAD heeft gemeenten een oplossing aangereikt door een centraal overslagpunt op Crailoo in te richten.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
Het Weer
half bewolkt
23 gr.
windkr. 2