WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Hilversum: Ter Sype mag
Nieuw Loosdrecht, za 25 september 2010

Met drie slagen om de arm stemt Hilversum in met aanpassingen aan het vliegveld om nieuwbouw op Ter Sype mogelijk te maken.


In rood de geplande nieuwbouwwijk met circa vijfhonderd woningen.
V is het vliegveld waar banen gedraaid moeten worden om aan de geluidsnormen te voldoen voor de bouw van nieuwbouwwijk Ter Sype.

In de Gooi schrijft Eddie de Paepe vandaag dat Hilversum een brief heeft gestuurd aan gedeputeerde Bart Heller (GL) waarin wordt gemeld dat Hilversum onder voorwaarden akkoord gaat met aanpassingen aan het vliegveld. Er worden echter drie voorwaarden door het Hilversumse college gesteld.

  1. Ten eerste mogen de nieuw aan te leggen banen op geen enkele manier verhard worden. Geen asfalt, beton, plastic matten of zelfs maar korrels. Uitsluitend grasbanen zijn toegestaan.
  2. Ten tweede mag er niet meer overlast van het vliegveld en het vliegverkeer gaan ontstaan voor Hilversummers.
  3. Ten derde eist Hilversum dat Wijdemeren eerst maar eens even aannnemelijk maakt dat het bouwplan Ter Sype, na al die jaren vertraging, alsnog echt gebouwd gaat worden.

Hilversum maakt zich ook zorgen over de afhandeling van het verkeer dat de vijfhonderd woningen in Ter Sype zullen gaan genereren. Er moet met Hilversum overlegd worden en waar nodig moet Hilversum gecompenseerd worden.

In de brief vraagt Hilversum aan Bart Heller om geïnformeerd te worden over de voortgang van de plannen en een planning van de tijdstippen waarop Hilversum betrokken wordt in de plannen. De gedeputeerde heeft aan de leden van de commissie, die adviseert over het vliegveld, gevraagd naar hun mening over de aanleg en de plek van de nieuwe banen.

Utrecht was, is en blijft tegen. Njet.

De provincie Utrecht was, is en blijft tegen nieuwbouw op Ter Sype en aanpassing van het banenstelsel om woningbouw mogelijk te maken. In de bestuurlijke soap-opera, die nu al tien jaar of langer duurt, stelt die provincie dat het stiltegebied Westbroek en het Noorderpark gestoord worden door een toename van het vliegverkeer. Utrecht vindt dat die provincie toestemming moet geven om het banenstelsel te wijzigen. Zodra iedereen het er overeens is dat Utrecht die instemming moet geven, zal Utrecht daarna njet tegen die aanpassing zeggen en zijn we weer bij af.

Dossier Vliegveld / Ter Sype

bron
G&E
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
16 gr.
windkr. 2