WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Singelgroep Update
Nederhorst den Berg, ma 25 oktober 2010

De Singelgroep, vier uitgangspunten: Geen hoogbouw, het gemeentehuis is een monument, De Spot kan in het gemeentehuis en Co de Kloet staat achter ze.

Dossier Voorstraat NdB

ingezonden brief

Update Singelgroep t.a.v. voormalig gemeentehuis

Hierbij wat informatie over de stand van zaken op dit moment en tevens een open brief aan de bestuurders van de gemeente Wijdemeren.

Onlangs hebben wij als Singelgroep (omwonende tegenstanders van het kolossale appartementencomplex zoals het huidige nieuwbouwplan aangeeft) een aantal aandachtspunten opgesteld voor het behouden en benutten van ons voormalige gemeentehuis:

  1. Zoals eerder bericht zijn enkele weken geleden bijna 1300 steunbetuigingen / bezwaarschriften ingediend bij de gemeente. Over een aantal weken zal de gemeenteraad zich over de plannen uitspreken.
  2. Er bestaan al geruime tijd plannen om iets met het voormalige gemeentehuis te doen. Al die tijd is geen onderhoud gepleegd aan het (gelukkig nog wel in goede staat verkerende) gemeentehuis. Hierbij het verzoek om, in afwachting van verdere besluitvorming en procedures (die mogelijk nog jaren kunnen duren), het gemeentehuis niet verder achteruit te laten gaan. Het gemeentehuis zou ‘winterklaar’ gemaakt kunnen worden. Indien gewenst kan hulp worden ingeroepen van de Singelgroep en andere vrijwilligers.
  3. Inmiddels is een uitnodiging gestuurd naar enkele raadsleden van de politieke partij Dorpsbelangen voor een informatief gesprek waarin we onze standpunten kunnen toelichten. Raadsleden van andere partijen zijn uiteraard ook welkom.
  4. We willen overleg voeren met de vrijwilligers (bestuursleden) van De Spot en de Historische Kring om hun wensen en mogelijkheden helder te krijgen en om te bezien of er eventueel gezamenlijk opgetrokken kan worden. Concreet wordt hierbij gedacht aan een invulling van het huidige gemeentehuis aan de Voorstraat als cultureel centrum.
  5. In het algemeen willen we een inventarisatie maken van mogelijkheden die in ons gemeentehuis zouden kunnen plaatsvinden en dit aanbieden aan de gemeente. Denk aan dorpshuis, stemlokaal, cultureel centrum, brandweer, politiepost wijkagent , een gemeentelijke afdeling burgerzaken, bibliotheek, historische kring, atelier voor kunstenaars, gemeentelijke en dorpsvergaderingen, toneel, dia  en filmvoorstellingen, lezingen, tentoonstellingen, ouderenloket, computerles, schaken, kaartclubs, et cetera. Ook moet dan helder zijn wat dit eventueel aan jaarlijkse huurinkomsten zou kunnen opbrengen en wat de jaarlijkse onderhoudskosten zouden kunnen zijn. Overigens is de gedachte dat een deel van ons gemeentehuis ook best als kinderopvang ingericht zou kunnen gaan worden. Hiermede is een hoge huuropbrengst verzekerd. Ongetwijfeld hebben de Bergers van Nederhorst nog andere ideeën en/of voorkeuren als invulling ? We horen dit natuurlijk heel graag!
  6. Afstemming is gewenst met de provincie Noord-Holland. Zij hebben immers 7 ton subsidie toegezegd voor een culturele benutting van De Spot waarvoor nieuwbouw zou kunnen worden gerealiseerd. Aangezien met een eventuele invulling van het voormalige Gemeentehuis met deze culturele activiteiten een (veel) goedkopere oplossing mogelijk is, zijn wij benieuwd hoe de provincie hier naar kijkt.
  7. Een korte inventarisatie is gewenst (via bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Gemeenten) naar herbestemming van gemeentehuizen in Nederland. Wij zijn immers vast niet het eerste dorp in Nederland waar deze problematiek speelt of heeft gespeeld.
  8. Inmiddels is het voormalige Gemeentehuis aangemeld bij Erfgoed Vereniging Heemschut (www.heemschut.nl) Zij houden een site bij van bedreigde monumenten en bedreigde dorpsgezichten. Het pand kan elk moment zichtbaar worden op de site, maar hier gaat eerst een procedure aan vooraf.
  9. Het is de Singelgroep als ook veel andere dorpsbewoners een doorn in het oog dat het voormalige Gemeentehuis uit de selectie is gehouden voor het bepalen van gemeentelijke monumenten, dit omdat de gemeente sloopplannen had. Dit is niet integer en transparant. Hierbij de oproep aan de gemeente om het pand in aanmerking te laten komen als gemeentelijk monument.
  10. Co de kloet, raadslid van Dorpsbelangen, heeft een bemoedigend stuk geschreven in de Wijdemeerse Webkrant: ‘Het voormalige gemeentehuis in Nederhorst den Berg houdt de gemoederen bezig. Terecht. Het is de moeite waard de discussie te (her)openen. Dorpsbelangen is natuurlijk de aangewezen aanjager en wat dat betreft kunnen mensen, die hun bezwaren hadden en houden, in principe op ons rekenen. En zo hoort het ook. Het moet beter en het kan beter, zo was het toch ? Co de Kloet, raadslid Dorpsbelangen.’

Tja, dat is inderdaad hun verkiezingsbelofte en daarom hebben we ook massaal op hen, Dorpsbelangen, gestemd. We zien dan ook de verdere ontwikkelingen positief tegemoet en stellen ons constructief op ten behoeve van een alternatieve invulling van het voormalige gemeentehuis.

De Singelgroep.

Nederhorst den Berg.

(Reacties zijn welkom via singelgroep at gmail.com)

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
12 gr.
windkr. 3