WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Knip: Slecht Plan
Kortenhoef, za 26 juni 2010

Robby Israel verwacht veel meer verkeer op een aantal wegen als De Knip bij de Smidsbrug wordt aangebracht. Een zeer slecht idee vindt hij.

Dossier Verkeer 's-Graveland

ingezonden brief

Geachte redactie,

Weliswaar ben ik in bijna 25 jaar moegestreden inzake verkeer, maar een ondoordacht en uitsluitend het eigenbelang van een kleine groep dienend idee als "de knip" kan mij kennelijk toch nog in beweging brengen.

De afbeelding die u publiceert (waarvoor dank) laat aan duidelijkheid over de achtergronden niets te wensen over. Er wordt melding gemaakt van de voordelen (voor het Noordereinde -43% verkeersdruk en in mindere mate het Zuidereinde -29%), maar niets over de toename op de Leeuwenlaan  en de Kerklaan c.q. de Kortenhoefsedijk in het verlengde hiervan. (Voor de goede orde: ik woon op de Kortenhoefsedijk.)

Emmaweg en Koninginneweg worden geheel niet genoemd en op die wegen zal het verkeer nog dramatischer toenemen. Ook Ankeveen zal veel additionele verkeersdruk ervaren - maar al deze overwegingen spelen kennelijk geen rol. Het gaat immers om het Noordereinde.

Als het woord "knettergek" niet inmiddels een eigen leven was gaan leiden dan was dit wel de juiste kwalificatie geweest voor een plan dat geen knip voor de neus waard is.

met vriendelijke groet,

Robby Israel
Kortenhoef

Noot van de redactie:

Robby Israel nam in 2000/2001 deel aan de langdurige besprekingen en plannenmakerij over het verkeer in 's-Graveland in het kader van het project "Kijk op de Wijk" van Veilig Verkeer Nederland en de gemeente 's-Graveland. Hij vertegenwoordigde toen de Stichting Blok, ofwel de Kortenhoefsedijk. Van de totale Kijk op de Wijk voorstellen kwam indertijd door tal van oorzaken betrekkelijk weinig terecht. (Een flitspaal bij de Smidsbrug, drempels op de Emmaweg.)

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
25 gr.
windkr. 2