WIJDEMEERSE WEBKRANT
Bomenkap mag doorgaan
's-Graveland, wo 23 september 2009

De bezwaarschriftencommissie gaf een oordeel over de bomenkap en de reconstructie van het Noordereinde. De bezwaren zijn ongegrond verklaard.

Met deze uitspraak van de commissie is een hindernis weggenomen voor de kap van de bomen aan het Noordereinde. Ook de reconstructie mag van de commissie. (De bezwaarmaker(s) werden wel ontvankelijk verklaard, maar hun bezwaren werden ongegrond verklaard.) De bezwaarmakers kunnen eventueel naar de rechter stappen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Dossier Verkeer 's-Graveland

persbericht

Kap bomen en werk Noordereinde mogen doorgaan

De bezwaarschriftencommissie heeft op 11 september 2009 geadviseerd de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de verleende kapvergunning en aanlegvergunning voor de reconstructie van het Noordereinde in ’s-Graveland, ongegrond te verklaren.

Wel raadt de bezwaarschriftencommissie het college aan het besluit tot verlening van de kap- en aanlegvergunning beter te motiveren. Het gaat dan met name om een duidelijkere afweging van belangen van de gemeente, omwonenden en het algemeen belang.

College neemt advies over

Het college heeft op 22 september 2009 kennis genomen van het advies van de bezwaarschriftencommissie en heeft besloten het advies over te nemen. Hierdoor kan het werk aan het Noordereinde, tussen de Noorderslootbrug en de Stichtse Kade, inclusief het kappen van de bomen doorgaan.

Reconstructie vordert

De reconstructie van het Noordereinde begint op te schieten. De Claerjesbrug heeft weer z’n oude, gerestaureerde leuningen terug. De Noorderslootbrug is op de leuningen na gereed. De BAM werkt momenteel aan het wegvak tussen Schaep en Burgh en de Noorderslootbrug. Deze wegvakken zullen omstreeks 1 oktober gereed zijn. Na 1 oktober begint het werk ten noorden van de Noorderslootbrug. Dit wegvak wordt in twee delen aangepakt, om de bereikbaarheid zo veel mogelijk te kunnen garanderen. De aannemer werkt van zuid naar noord. Naar verwachting kan de weg voor de kerst open.

Stichtse Kade even dicht

Het nieuwe riool in het Noordereinde moet de Stichtse Kade kruisen. Het is daarvoor noodzakelijk om de Stichtse Kade een week af te sluiten. Het verkeer kan in die week gebruik maken van het Noordereinde. Dit werk staat gepland in de week van 26 oktober.

Drempels op Cannenburgerweg

Bij de start van de reconstructie is de drempel in de Cannenburgerweg (bij de Trapgans) verwijderd. Omdat bewoners nu veel last hebben van hardrijders laat de gemeente daar twee smalle drempels plaatsen. Deze drempels vallen binnen de wielen van bussen en vrachtwagens, zodat er niet teveel trillingen ontstaan. Personenauto’s moeten hiervoor wel afremmen. Het plaatsen van de drempels vindt plaats op vrijdagmorgen 25 september. Om de overlast te beperken staat het werk voor de spits en na 10.00 uur gepland. Toch zal het werk overlast met zich mee brengen.
bron
WWK
foto
---
auteur
---
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
20 gr.
windkr. 2