WIJDEMEERSE WEBKRANT
Bieb: Cultuurbarbarij
Loosdrecht, wo 4 november 2009

Frits Ham uit Loosdrecht hoopt dat het protest tegen de verlaging van de subsidie aan de bieb succes zal hebben. Hij noemt die verlaging asociaal.

ingezonden brief

Bibliotheek onthoofden?
Cultuurbarbarij in Wijdemeren

We moeten uitkijken dat onze gemeente zich niet eeuwig te schande maakt. Want uit het collegevoorstel om de subsidie aan de bibliotheek met bijna de helft te schrappen spreekt een anti-intellectuele en asociale houding.  Een houding die Wijdemeren een stempel op zal drukken dat het niet verdient. Want onderwijs en opvoeding zijn onderwerpen die een overheid ter harte moeten gaan.

Ik zei anti-intellectueel, en ik bedoel daarmee dat grote groepen kinderen in de bibliotheek, in het verlengde van de school, in aanraking komen met zaken die illustreren hoe de wereld in elkaar zit. Die prikkelen tot verder zoeken en uiteindelijk vinden. Ik zei asociaal, en ik bedoel daarmee dat afschaffen van die faciliteit - en daar zal het in feite op neerkomen - veel kinderen op achterstand zal zetten tegenover klasgenoten die thuis een ruim gevulde boekenkast aantreffen.

Onderwijs - met als gevolg ook een mate van opvoeding - is een taak die de overheid evenzeer en op hetzelfde niveau ter harte moet gaan als veiligheid en gezondheidszorg. Even belangrijk, en voor iedereen. Wie daaraan de basisvoorwaarden ontneemt diskwalificeert zich als bestuurder.

Gelukkig komt van alle kanten massaal protest los tegen de rampzalige plannen van het college. Nu moet het college zelf nog om. Maar dat zal met behulp van enig nadenken toch niet zo moeilijk zijn?

Frits Ham
Loosdrecht

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
buien en zon
10 gr.
windkr. 4