WIJDEMEERSE WEBKRANT
Inspreekrecht Gewijzigd
Wijdemeren, wo 4 november 2009

De raad heeft in de vergadering van 29 oktober het inspreekrecht gewijzigd. Inspreken tijdens de raadsvergadering niet meer mogelijk.

Bij de commissievergaderingen zijn de inspraakmogelijkheden uitgebreid. Men kan nu inspreken bij aanvang van het agendapunt waarover de inspraak gaat. Na de eerste ronde van de commissieleden en het antwoord van het college krijgt de inspreker de gelegenheid om daar op te reageren gedurende een spreektijd van twee minuten.

Het spreekrecht in de gemeenteraad wordt door de raad ervaren als een mislukt instrument om met de inwoners te communiceren. Voorafgaand aan de raadsvergadering hebben nagenoeg alle fracties als eens met de betrokken inspreker gesproken. De invloed van de inspreker op de besluitvorming in de raad is daardoor niet meer optimaal.

Vroegtijdig contact

Wie aandacht wil vragen voor een kwestie doet er verstandig aan om in een vroegtijdig stadium contact met raadsleden en/of fracties te zoeken.
Daarna kan er in de commissievergadering, waarin het betreffende onderwerp op de agenda staat, ingesproken worden.

Met deze gewijzigde aanpak verandert de orde van vergaderen tijdens de commissievergaderingen. Bij het definitief vaststellen van de agenda wordt voorrang gegeven aan de punten waarvoor insprekers zich vooraf bij de griffie aangemeld hebben. Aanmelden kan telefonisch op 035 6559561 of per email griffier@wijdemeren.nl.

bron
gem. Wdm
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
buien en zon
10 gr.
windkr. 4