WIJDEMEERSE WEBKRANT
Verder onderzoek Dobber
Kortenhoef, vr 29 mei 2009

Er wordt vervolgonderzoek gedaan naar de toekomst van dorpshuis de Dobber in Kortenhoef. Wat brengt hij op bij verkoop en wat moeten de huidige gebruikers dan?

Er werd gisteren in de raad gesproken over de Quick Scan naar de toekomst van de Dobber. Die bleek vrijwel geen richting te geven aan de besluitvorming, zodat het college voorstelde om verder onderzoek te laten uitvoeren. In dat onderzoek wordt gekeken naar de opbrengst als de Dobber verkocht wordt en er wordt gekeken naar ontwikkelingen op en rond de Meenthof. Daarnaast wordt bekeken waar de huidige gebruikers van de Dobber onderdak kunnen krijgen als de Dobber verkocht is.

Verkopen of niet?


Lia Moote: Dobber kan verkocht worden.

Het bleef en enigszins mistig debat. Zo stelde wethouder Lia Moote dat de gemeente zonder enig probleem de Dobber kan verkopen. Fractievoorzitter Joep Frijdal (VVD) was het daar niet mee eens. Volgens hem heeft AH het recht op het huren van de Dobber verworven door overname van de goodwill en de exploitatie van de Dobber. Verkoop aan een andere partij leidt volgens hem tot een juridisch conflict met AH.

Poduimfunctie behouden

Alle partijen waren het er over eens dat er een podiumfunctie behouden moet blijven. Dat die functie elders (in sporthal De Fuik of in het nog te bouwen Veenstaete) onderdak krijgt vond de meerderheid geen probleem. Een combinatie van de podiumfunctie en uitbreiding van AH in de Dobber werd, bijvoorbeeld door het CDA, voor onmogelijk gehouden.


Ria Hennis (DBW)

Ben Steenvoorden (PvdA)

Ben Steenvoorden (PvdA) deelde mee dat hij niet meer het woord zal voeren over de Dobber. Reden? "Mevrouw Steenvoorden hoort bij mij..."

Ria Hennis (DBW) wil het geld voor het vervolgonderzoek (€ 4.000) gebruiken voor onderzoek naar een voorstel van de heer Hagen en mevr. Steenvoorden die dat deze week in de WieWatWaar deden. Zij willen van de Dobber een Grand Café maken.

Revitalisering Meenthof

Met name de VVD legde de nadruk op de plannen om de Meenthof te herontwikkelen en drong erop aan om nu geen verplichtingen met wie dan ook aan te gaan. Welke die revitaliseringsplannen voor de Meenthof zijn werd niet nader belicht.

Edwin Bult (GL) gaf een verklaring voor de lage bezetting van de Dobber. "Alle verenigingen hebben een eigen onderkomen, dat is prima, maar daarom komen zij niet naar de Dobber en ontstaat daar een exploitatietekort. (In 2002 klaagden de verenigingen al over de hoogte van de huur.)

Ach joh, stem toch tegen...

Bij de stemming waren DBW en HKA tegen. Hilbrand Korver stemde tegen omdat er geen bibliotheekfunctie in de Dobber voorzien is. Edwin Bult (GL) twijfelde of hij voor of tegen zou stemmen. Toen René Voigt (DBW) hem vanaf de overzijde van de zaal toe riep: "Ach joh, stem toch tegen." bedacht hij zich. "Ach ja, ik ben tegen." Het voorstel voor vervolgonderzoek werd aangenomen met de stemmen van DBW, HKA en GL tegen.

Het vervolgonderzoek moet in het najaar afgerond zijn, opdat tijdens de begrotingsbehandeling in november een defintief besluit kan worden genomen.

Even bijpraten

Tijdens het debat bleek op zeker moment dat wethouder Lia Moote de vroege voorgeschiedenis van de Dobber niet op het netvlies heeft. (Het inzamelen van geld door de bewoners van 's-Graveland, de bouw van de oude Dobber, de bouw van de Meenthof en de nieuwe Dobber.) Zij werd daarover en passant even bijgepraat door René Voigt.

Dossier de Dobber

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
20 gr.
windkr. 2