WIJDEMEERSE WEBKRANT
Oproep: De Dobber
Kortenhoef, za 2 mei 2009

Frans van Giessen uit Kortenhoef maakt zich zorgen over het voortbestaan van dorpshuis De Dobber en doet daarom een oproep.

Dossier De Dobber

ingezonden brief

Hengelconvenant

De deze week geridderde Lex Soeters heeft – zeer toepasselijk - de naam “De Dobber” voor ons Dorpshuis bedacht. Gelukkig drijft de Dobber nog steeds, maar voor hoelang?

De geschiedenis herhaalt zich.

Een groep enthousiastelingen werkt zich uit de naad om een mooi dorpshuis neer te zetten en vervolgens gaat ieder er met zijn eigen belangen vandoor.
Aan mij is het volgende resultaat bekend:
De gemeente kan/wil/mag er niet te veel geld bijleggen.
Behalve de financiële problemen van de gemeente speelt een te beperkt maatschappelijk draagvlak.
Er wordt (te) weinig gebruik van de Dobber gemaakt.
De beheerder kan een Dorpshuis niet exploiteren, door de beperkingen die aan een onbeperkte exploitatie worden opgelegd en een flinke pachtprijs.
De verenigingen en andere belangstellenden kunnen De Dobber niet meer betalen.

Zo houden wij elkaar gevangen en kijken veel enthousiastelingen met gemengde gevoelens terug op hun – dikwijls enorme – inzet.
Voorzover hier een keuze gemaakt moet worden tussen welzijn en welvaart, wordt die niet consequent gemaakt/vastgehouden.

Ik doe een oproep: Laten wij leren van de (herhaaldelijk!) gemaakte fouten.
Het lijkt mij belangrijk dat alle betrokkenen (gemeente, verenigingen, exploitant(en), andere horeca ondernemers en overige belanghebbenden) eens met elkaar (in plaats van over elkaar en langs elkaar heen) een profiel opstellen van wat zij met een dorpshuis willen.
De visie moet worden vastgesteld in een hengelconvenant (de hengel houdt de Dobber hoog), een stuk dat voor tal van jaren vastlegt hoe de belangen van ons Dorphuis het beste hoog gehouden kunnen worden.

Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat niemand over zijn graf kan regeren, maar dat het ook niet de bedoeling kan zijn dat elkaar opvolgende ambtelijke en commerciële functionarissen en exploitanten de visie veranderen en hun eigen belangen de voorrang geven boven die van de anderen,
Zo gooien wij met het badwater ons kind weg.

Graag zie ik een onafhankelijk en gezaghebbend persoon namens alle belanghebbenden aangesteld om de
weg naar het hengelconvenant te plaveien.
Kan de gemeente dat aan? Is die persoon dan nog onafhankelijk? Maar wie neemt dan het initiatief?
Wie denkt er met mij mee?
Voor alle duidelijkheid; dit is een voorzet. Ik herken mij niet in het profiel van de onafhankelijk en gezaghebbend persoon en ben daarvoor ook niet beschikbaar.
Wel wil ik hierbij de aanzet geven tot een brede insteek van een discussie over ons dorpshuis.
Stel je voor dat ineens wordt beslist als wij allen met vakantie zijn!

Frans van Giessen
Kortenhoef

(o.a. in een vorige Dobberronde werkgroep coördinator verenigingsbelangen)
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
16 gr.
windkr. 3