WIJDEMEERSE WEBKRANT
Overmeer Zuid naar Raad
Nederhorst den Berg, do 3 december 2009

Het nieuwbouwplan Overmeer Zuid in Nederhorst gaat ongewijzigd door naar de komende gemeenteraad voor besluitvorming.

Op de agenda van de commissie Ruimte en Economie stond gisteren de verkaveling en structuur van het nieuwbouwplan Overmeer Zuid (de sportvelden). Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt werd er ingesproken door vijf insprekers (waarvan er overigens drie gezamenlijk namens de Bergse Runners Club (BRC) optraden).


Het driemanschap van de Bergse Runners Club.

Sport centraal

De rij werd geopend door Thieu Ponsen, architect in Ankeveen. Hij had een ontwerp voor de wijk gemaakt waarin de sportaccomodaties het hart van de wijk vormden. In zijn pleidooi gaf hij aan dat sport steeds belangrijker wordt. Ook had hij een flink aantal woningen met water verbonden aan de Vecht, iets waar Jaap van Waveren (DBL) al lang voor pleit.Al was het alleen maar omdat de grondopbrengst daarmee aanzienlijk verhoogd wordt. In de visie van Ponsen zou de wijk zijn energie moeten halen uit het oppervlaktewater van de Vecht. Hij sloot af met: "Een wijk moet een eigen uitstraling hebben. Het moet leuk zijn om in zo'n wijk te wonen." :aldus Ponsen.

Passen en meten

Aansluitend traden drie heren van de BRC op. Zij hadden zitten rekenen en schuiven en slaagden er zo toch in om een atlethiekbaan in het plan te realiseren. Of ze dat echt gelukt was of niet, kon door de omstanders niet zo snel beoordeeld worden, omdat het resultaat in enkele A4'tjes vol met cijfers stond.


Thieu Ponsen: "Uitstrraling."

VV Nederhorst: "Ga nu bouwen!"

Kwaad op BRC

De derde inspreker kwam namens de VV Nederhorst. Hij was duidelijk heel erg kwaad op de BRC en op Ponsen. Hij pleitte ervoor om zo snel mogelijk te gaan bouwen, omdat de huisvesting van de VV nu al zeer slecht is (kleedkamers, douches). Ook het terrein moet onderhanden genomen worden. "Ik ben erg verbaasd over het plan Ponsen van de BRC dat geen rekening houdt met de uitgangspunten. Het hek is van de dam. Kan iedereen zomaar plannen maken?" Hij sloot af met een persoonlijke visie op het plan Ponsen, waarin hij op zeer onvriendelijke wijze gehakt maakte van dat plan. (Dat van Ponsen was en niet van de BRC, maar dat terzijde.)

En de Bergertjes??

Bij de behandeling door de commissie vroeg Ria Hennis (DBW) herhaalde malen aandacht voor de positie van de Bergertjes, de creche en naschoolse opvang die nu een plek heeft en na de nieuwbouw ook nog een plek moet hebben. De wethouder schermde met gezamenlijk gebruik door de VV Nederhorst den de Bergertjes van één gebouw. Het was echter duidelijk dat daar nog geen enkele afspraak over gemaakt is. Jaap van Waveren (DBL) vond het jammer dat er geen poging is gedaan om een verbinding met de Vecht te maken.

Andere plek BRC?

De collegepartijen VVD, CDA, PvdA en GroenLinks stelden zich achter het voorstel van het college op. Kees Bosdijk (PvdA) deed wel een dringend beroep op het college om te bezien of er elders in Nederhorst een plek voor de BRC te vinden is. Hij had een voorstel. Een terrein achter de sporthal. Een idee waar Ria Hennis in een besloten vergadering ook al mee gekomen was.


"Het plan van de raad."

Wethouder Betske van Henten greep terug op de uitgangspunten die de raad haar indertijd had meegegeven voor de nieuwbouwwijk (sport verplaatsen, 35% sociale woningbouw, etc.). Die liep zij stuk voor stuk af, waarbij zij aantoonde dat het college aan die opdracht voldaan heeft, hetgeen haar de conclusie ontlokte dat dit "het plan van de raad" was. Over het plan Ponsen en het BRC plan gaf zij een gedegen oordeel. Zij gaf haar inhoudelijke argumenten waarom zij van mening is dat die plannen niet kunnen, ook al vanwege eisen die de provincie stelt.

De conclusie van de commissie was dan ook dat het collegevoorstel ongewijzigd door kan naar de raad van december.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
9 gr.
windkr. 4