WIJDEMEERSE WEBKRANT
Burgerinitiatief Dorpsplein
Kortenhoef, ma 20 oktober 2008

De werkgroep die ijvert voor een dorpsplein in Kortenhoef heeft hun initiatief veheven tot burgerinitatief. Het plan is gezonden aan burgemeester Don Bijl.

Bob Colijn, Gea Lamme, Gert Smallenburg, Francis de Kwant, Freek Visser en Ties Hagen vormen de werkgroep. Zij schreven een brief aan burgemeester Don Bijl waarin zij het plan presenteren, inclusief een onderbouwing, een begroting en een tekening. De kosten van het complete plan zijn begroot op € 127.380 (excl. BTW (?, dat staat er niet bij, red WWK.)).


V.l.n.r. Ties Hagen, Bob Colijn en Freek Visser op 3 juli van dit jaar.

Op 27 maart van dit jaar kreeg de werkgroep nul op het rekst. De gemeente heeft geen beleid inzake burgeriniatieven en verklaarde daarom niet in te kunnen gaan op de plannen. Op 3 juli trok de actiegroep een toepasselijk T-shirt aan toen 800 handtekeningen werden aangeboden. Voor de werkgroep is de gang van zaken tot nu toe de reden om nu beter beslagen ten ijs te komen met een compleet plan.

ingezonden bericht

Burgerinitiatief.
Dorpsplein in Kortenhoef.

1. Inleiding

Vorig jaar lanceerde Ben Steenvoorden van de PvdA fractie in de gemeenteraad het idee om een dorpsplein te ontwikkelen in Kortenhoef. Hij had dat voorstel doorgesproken met het Oranje comité Wijdemeren Centrum. Samen met anderen had hij ontdekt dat er helemaal geen plein is in Kortenhoef en daar ontbrak het aan.

2. Vergelijking met andere dorpskernen.

In Nederhorst den Berg is er een plein. De bekende pleinfeesten zijn in de verre omtrek bekend. Het heeft als dorp daarmee ook een hart.

In Nieuw Loosdrecht is er het bekende Lindeplein. Eigenlijk is het te klein voor festiviteiten maar er is een plein.

Oud Loosdrecht krijgt na jaren van discussie ook een plein in het nieuwe dorpscentrum. Dat zal aan Oud Loosdrecht een behoorlijke facelift geven. De plannen zien er mooi uit en over een paar jaar is er een mooi plein met de nodige bebouwing zodat Oud Loosdrecht ook een hart krijgt.

Zelfs in Ankeveen is een plein. De grote parkeerplaats naast de Rooms Katholieke kerk wordt gebruikt voor de wekelijkse markt en ook de kermis vindt er plaats.

In Kortenhoef hebben we de Meenthof maar die is niet geschikt voor de wat grotere evenementen zoals Koninginnedag en er is geen ruimte voor het geven van concerten door de plaatselijke muziekverenigingen. Vroeger was er in 's-Graveland nog het Aquacert achter in de tuin van het voormalige gemeentehuis aan het Noordereinde. Maar dat is sinds de verkoop van het pand definitief verledentijd.

3. Verkeersituatie.

De verkeerssituatie op de Parklaan en de Elbert Mooylaan is verre van ideaal. Vooral de Curtevenne school en de Regenboog school trekken veel verkeer aan bij de aanvang en het einde van de schooltijden. Er is soms geen doorkomen aan op die tijdstippen. Daarom voorziet het plan in meer parkeerruimte welke is gelegen voor de Curtevenne school. In het plan is een zogenaamde "Kiss and Ride" ruimte voorzien. Een en ander blijkt uit de bijgevoegde situatieschets. De tekeningen van het nieuwe Veenstate zijn door het comité bekeken. Daaruit bleek dat de toegang tot Veenstate gaat plaatsvinden vanaf de Kerklaan. Dat geeft een aanzienlijke ontlasting van het verkeer. Dat komt vooral te goede aan de bewoners van de seniorenwoningen van o.a. de Smeerdijkgaarde.

4. Het monument.

Na het verdwijnen van het monument naast het voormalige gemeentehuis is deze verplaatst naar de van Heumenhof. Bepaald geen ideale situatie. De ruimte is te klein voor de jaarlijkse dodenherdenking. Dat wordt door de bezoekers zo ervaren maar ook door het Oranjecomité.

Het lag daarom voor de hand om hiervoor een andere plek te vinden. Dat is in het voorstel opgenomen. Dit blijkt eveneens uit de bijgeleverde situatieschets. Door juist deze plek te kiezen krijgt het monument een meer centrale plaats in het dorp.

5. De kermis.

De jaarlijkse kermis vindt plaats, zoals aangegeven, aan de Parklaan. Dicht bij het appartementencomplex aan de Heumenhof. Deze plek is niet ideaal vanwege de overlast voor de bewoners van die appartementen. Het voorstel is dus om die kermis naar het plein te verplaatsen zodat de kermis niet voor de ramen van de bewoners van de van Heumenhof plaats hoeft te vinden. Wat dat betreft wordt tegemoet gekomen aan de wens van de bewoners doordat de kermis plusminus 50 meter naar het noorden wordt verplaatst.

6. De omgeving.

Naast de Curtevenne school bevindt zich een trapveld. Dat wordt gebruikt als speelveld voor de kinderen van de Curtevenne school. Bij eventuele festiviteiten is het mogelijk daar een tent te plaatsen gedurende het festijn zodat het een compleet geheel wordt voor bruisende activiteiten in dit mooie dorp.

Aan de toevoer van elektra en afvoer op de riolering is gedacht. Daarnaast bevindt zich op loopafstand het dorpshuis de Dobber. Door deze combinatie van activiteiten kan de Dobber een extra impuls krijgen. Van de naaste omgeving valt niet veel commentaar te verwachten omdat er geen huiseigenaren last van zullen ondervinden.

7. Muziektent.

Kortenhoef mist een muziektent in het dorp. Dat is een groot gemis vooral als je weet dat Kortenhoef/'s-Graveland beschikt over twee voortreffelijke muziekkorpsen en een geweldig koor. Het zou werkelijk fantastisch zijn wanneer zij ook in de buitenlucht kunnen optreden zodat veel inwoners daarvan kunnen genieten. Daarom is een muziektent in het plan voorzien. De kosten die hieraan verbonden zijn willen wij, als het even kan, niet bij de gemeente neerleggen. Wij zullen actief op zoek gaan naar sponsoren om dit realiseren. Op deze wijze levert het comité ook een grote bijdrage aan het realiseren van dit plan. Daarnaast kan de muziektent als gezellig zitje dienen voor de bewoners van het nieuwe Veenstate. Overleg met de directie van Innovum heeft opgeleverd dat het restaurant juist daar wordt gepland.

8. Draagvlak.

Uit de eerste reacties bleek dat er veel sympathie was en is voor het plan. Dat bleek zelfs al op de presentie avond vanuit het college en vanuit de daar aanwezige gemeenteraadsleden. Tijdens de raadsvergadering van 27 maart 2008 heeft de voorzitter van het comité ingesproken over dit onderwerp. Hieruit bleek dat alle gemeenteraadsfracties het voorstel toe juichten. Daarnaast heeft het comité tijdens de jaarmarkt in 's-Graveland in mei ruim 800 handtekeningen opgehaald die als steunbetuigingen gezien kunnen worden voor het plan. Daarom, draagvlak voldoende. Het comité gaat er vanuit dat deze hoeveelheid handtekeningen ruim voldoende zijn om aan de eisen van de verordening te voldoen. Overigens zijn die handtekeningen al aan de burgemeester aangeboden.

9. De kosten.

Om het geheel te realiseren heeft het comité een begroting laten opstellen voor de kosten die er mee gemoeid zijn. Deze begroting treft u bijgesloten aan. Uit de begroting blijkt dat het voldoende is om het plan te realiseren. Mocht besloten worden om het plan verder te verfraaien dan zijn daar natuurlijk kosten mee gemoeid die tot een hoger bedrag leiden. Verder speelt ook de grootte van het plein een rol bij de bepaling van de prijs.

bron
ing. bericht
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
16 gr.
windkr. 4