WIJDEMEERSE WEBKRANT
Rekenkamer kritisch
Wijdemeren, ma 20 oktober 2008

De rekenkamercommissie spreekt zich kritisch uit over de Programmabegroting van de gemeente Wijdemeren.

persbericht Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie: Programmabegroting van Wijdemeren voor verbetering vatbaar

In haar op 16 oktober 2008 verschenen rapport aan de gemeenteraad spreekt de rekenkamercommissie zich kritisch uit over de Programmabegroting van de gemeente Wijdemeren.

De beleidsinhoudelijke informatie die de jaarlijkse begroting biedt, schiet tekort als basis voor gedegen beslissingen van de raad. Een systematische verbeteringsslag is noodzakelijk. De raad en het college wordt geadviseerd daartoe een meerjarig Vernieuwingsproject te starten.

De rekenkamercommissie heeft de Programmabegroting 2008 getoetst aan de geldende wet-en regelgeving en aan de eisen die aan dit document als belangrijk gereedschap voor de gemeenteraad moeten worden gesteld. Aan de formele eisen wordt grotendeels voldaan. Maar de begroting biedt de raad te weinig houvast bij het ontwikkelen van beleid en bij de controle die hij op het college van B&W moet uitoefenen. De rekenkamercommissie heeft een tekort aan systematiek en diepgang aangetroffen in de beschrijving van de acht beleidsprogramma’s die worden onderscheiden. Te bereiken maatschappelijke effecten ontbreken vaak, te leveren prestaties worden te weinig specifiek en meetbaar omschreven en de koppeling van beleid aan geld schiet tekort.

Centrale aanbeveling van de rekenkamercommissie is een stapsgewijze verbetering van de kwaliteit van de Programmabegroting. Zwaartepunt van het door de raad en het college in te richten project Vernieuwing Programmabegroting dient te liggen aan de beleidsinhoudelijke kant.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
16 gr.
windkr. 4