WIJDEMEERSE WEBKRANT
Dobber: Zware dobber Lorjé
Kortenhoef, do 20 november 2008

Het dossier De Dobber lijkt een herhaling te worden van het dossier SV 's-Graveland. Zijn er wel of niet onomkeerbare besluiten genomen? Het werd niet duidelijk.

Kritiek op communicatie

Vanavond besprak de commissie Bestuur en Middelen de commotie die is ontstaan over de toekomst van dorpshuis De Dobber. Raadbreed was er zware kritiek op het college over de wijze van communiceren. Een brief aan de raad en een persbericht waarin wordt aangekondigd dat Albert Heijn de exploitatie van De Dobber overneemt, gevolgd door een brief aan de raad (pdf) waarin die eerdere uitingen sterk worden afgezwakt tot intenties.

Onomkeerbaar

Het woord "onomkeerbaar" was het sleutelwoord van de avond. Alle fracties wilden, in hun eigen bewoordingen, van het college weten of er inmiddels overeenkomsten zijn gesloten die de overdracht aan AH onomkeerbaar maken. In dat licht werd ook door iedere fractie benadrukt dat het college uitdrukkelijk heeft toegezegd om de raad vooraf te consulteren over te nemen stappen met De Dobber. De raad werd niet geconsulteerd over besluiten, overeenkomsten, etc. waarover het persbericht sprak. Een aangenomen motie van GroenLinks, waarin werd gevraagd om een quick scan inzake De Dobber in de komende tijd, leek door het persbericht gereduceerd tot een wassen neus. Al met al voldoende redenen voor de raad om op zijn strepen te gaan staat. Hetgeen ook gebeurde.

Enkele citaten

Joep Frijdal (VVD): "De communicatie met de raad is een probleem. Is er een getekende overeenkomst tussen AH en de huidige huurder?". Edwin Bult (GL): "Wat ligt er vast?". Ben Steenvoorden (PvdA): "Ik werd overrompeld door het persbericht. Het dorp is er niet gerust op. Zitten we vast aan AH?". Gert Zagt (DBL): "Zo'n hoge prijs voor goodwill en inventaris, dat kan alleen als de huur te laag is. Is er een verborgen agenda? Is er meer toegezegd? Staat er meer op papier?". Theo Reijn (CDA): "Het hele proces zit ons niet lekker. In de Algemene Beschouwingen is ons toegezeg dat wij vooraf geïnformeerd zouden worden. Dat is niet gebeurd, terwijl de wethouder nota bene de volgende dag een afspraak met AH had. Dit wordt een tweede SV 's-Graveland dossier. Drie CDA'ers praten al lang over plannen met de Dobber. Zij werden volkomen verrast door het persbericht." René Voigt (DBW): "Stop!!! Dit gaat te ver. Het is voor wethouder Lorjé te hopen dat er echt geen onomkeerbare stappen zijn gezet. Anders heeft hij een groot probleem."

Algemene teneur

Alle fracties willen de functies van De Dobber houden zoals ze zijn. Sommigen vinden het prima als dat onder de vlag van AH gebeurt, anderen denken dat AH geen dorpshuizen exploiteert en dus andere bedoelingen heeft. De zinsnede in het persbericht, dat er wordt gekeken naar het belang van winkelcentrum De Meenthof en een andere plek voor De Dobber, voedde de achterdocht dat er meer achter zit. Iets waar de raad volstrekt nog niet aan toe is.

Fout in de pers

Namens het college was alleen wethouder Lia Moote aanwezig. Burgemeester Don Bijl was door dringende omstandigheden gedwongen afwezig. Portefeuillehouder wethouder Wim Lorjé was door ziekte afwezig, waardoor Lia Moote enigszins gehandicapt was in de beantwoordingen. Wethouder Moote opende met de stelling dat de hele kwestie fout in de pers was gekomen. In de pers zou de indruk zijn gewekt dat alles "in kannen en kruiken" is. Dat is niet het geval volgens haar. "Gelooft u mij!".

Zij verklaarde:

  • Er is geen huurovereenkomst met AH.
  • Er is geen overeenkomst met de huidige beheerder, de heer Bergman, waarin de huur wordt overgedragen aan AH.
  • Of AH en de heer Bergman een onderlinge overeenkomst hebben gesloten voor overname van de inventaris en de goodwill kon zij niet zeggen. Dat zou zij nagaan.

Ongeloof

Het ongeloof straalde van de gezichten van de raadsleden. "Hoe kan dit?" : vroeg Ben Steenvoorden (PvdA). "Het staat in uw eigen brief en in uw eigen persbericht." Theo Reijn (CDA): "U maakt in samenspraak met AH een persbericht. U kunt niet meer terug. U heeft de afspraken met de raad geschonden!" Wethouder Lia Moote: "Iedereen wist dat er met AH gesproken werd." Reijn: "Ik wist dat niet!".

Wethouder kan niet besluiten

Na nog een rondje doorvragen over de onomkeerbaarheid van de besluiten viel de wethouder terug op het meest basale en formele argument dat zij kon vinden. Namelijk dat een wethouder niets kan beslissen zonder goedkeuring van de raad. Dat werd van diverse kanten betwijfeld, omdat er een persbericht was uitgegeven.

Terugnemen

Op de vraag van René Voigt (DBW) of zij morgen een persbericht wilde uitgeven, waarin de eerdere brief en het persbericht werden teruggenomen, reageerde zij negatief. Joep Frijdal (VVD) suggereerde om met een brief de eerdere brieven en het persbericht namens het college terug te nemen. Dat leek de overige fracties zinloos, omdat die uitingen nu eenmaal al op straat liggen.

Naar de raad

Vrijwel unaniem werd besloten om van deze kwestie een agendapunt te maken op de raad van 18 december. Als de voortekenen niet bedriegen krijgt wethouder Wim Lorjé aan die raad een zeer zware dobber.

Dossier De Dobber

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
10 gr.
windkr. 4