WIJDEMEERSE WEBKRANT
Dorpsavond over Verkeer
Kortenhoef, do 24 april 2008

De dorpsavond in de Dobber in Kortenhoef ging voor meer dan de helft van de tijd over verkeer, mogelijkheden en onmogelijkheden om daar iets aan te doen.

De oproep van werkaandeweg.nu (wadw.nu) had succes. De grote zaal van de Dobber was afgeladen vol, tot de pauze. Bij de pauze was het hoofdstuk Noorder- en Zuidereinde afgesloten. Na de pauze was een derde van de zaal leeg. De werkaandeweggers hadden hun punt gemaakt.

Beperkte mogelijkheden

Na inleidingen door burgemeester Don Bijl en wethouder Lia Moote, gaf wethouder Wim Neef een korte uitleg over de situatie rond Noorder- en Zuidereinde. Het college heeft begrip voor de overlast die de aanwonenden ondervinden. De ruimte van de gemeente om daar iets aan te doen is erg beperkt, vanwege regels van het rijk en de EU. Er kunnen wel kleine oplossingen aangebracht worden, zoals dat op het eerste stuk Noordereinde tussen Loodijk en de Klapbrug in overleg met de klankbordgroep binnenkort gaat gebeuren.

Beresteinseweg

Toen de zaal het woord kreeg stond Emiel Bakker van wadw.nu op. Hij gaf een overzicht van de acties die Doedom tot nu toe gevoerd had. Hij was niet onder de indruk van de resultaten tot nu toe. Er is geen dialoog met de gemeente. Hij bespeurt geen iniatieven van de gemeente. Wijdemeren ontbreekt bij het regionaal overleg over het verkeer. En hij wees op plannen van Hilversum om het industrieterrein langs de Beresteinsevaart (o.a. Gamma) te ontsluiten op de Beresteinseweg, waarbij een deel van dat verkeer linksaf zal slaan naar het Zuidereinde.

Zie over de nieuwe brug naar de Beresteinseweg de brochure van Hilversum. Op 15 april is er een inspraakavond. Dit is de nformatie:

Dinsdag 15 april in Tulip Tennis Center Sportpark Berestein (achter het Havenkwartier)

  • Herinrichting kruisingen Nieuwe Havenweg/Gijsbrecht van Amstelstraat/Vaartweg in combinatie met afsluiting Vaartweg/Beresteinseweg
  • Nieuwe brug Beresteinseweg/Nieuwe Havenweg

Gele kaart

Hij riep de zaal op om het college de gele kaart te geven. Ongeveer de helft van de zaal stak een gele kaart omhoog, of als men die niet had, de hand. Aansluitend bood Mario Wouters een enorme poster aan met een collage van alle huizen aan Noorder- en Zuidereinde waar de gele kaart achter het raam hangt. Hij verzocht om de poster in de raadszaal op te hangen als herinnering aan de verkeersproblematiek.

Wethouder Neef zegde toe dat hij de Beresteinseweg zal afsluiten als blijkt dat er meer verkeer over zal gaan nadat de ontsluiting van het industrieterrein op die weg heeft plaatsgevonden.

Nulmeting

Aansluitend kwam er een spervuur van vragen en opmerkingen. Mario Wouters wil dat er niet meer gebouwd wordt, bijv. op Ter Sype en Groenewoud, omdat dat meer verkeer veroorzaakt. Joep Nuissl riep het college op om zich veel harder op te stellen tegen Hilversum en actief deel te nemen aan regionale overlegstructuren. Ad Nipius vond dat Wijdemeren aan het handje van Hilversum loopt. Hans van Loenen wees op het beschermd dorpsgezicht en de wettelijke verplichting van Wijdemeren om het verkeer te beperken, wat door burgemeester Don Bijl bestreden werd. Karin Meijer noemde het Noordereinde een racebaan. Uit de cijfers van de politie blijkt dat niet volgens burgemeester Bijl. Wouter Meijer trilt om 0.00 uur en om 6.00 uur uit zijn bed en vroeg om flitspalen. Wethouder Wim Neef legde uit dat justitie alleen flitspalen leegt als die staan op plekken waar veel ongelukken gebeuren. Dat is niet het geval op Noorder- en Zuidereinde. Bij Tineke Glazema rijden de vrachtauto's over de stoep als de weg te smal is. Ad Niupus vroeg om een gratis nulmeting in de huizen om later schade vast te kunnen stellen. Wethouder Neef zal de mogelijkheid onderzoeken.

Andere geluiden

Jan Voorn vond dat iedereen maar aan het zeuren was. De gele briefjes vnd hij flauwekul. Op een zeker moment werd er gecontroleerd op de kruising Kortenhoefsedijk - Kerklaan. Hij kwam van de Vreelandseweg en werd 23 keer met lichtsignalen gewaarschuwd. "We doen het zelf." : was zijn conclusie. Patrick Kreuning is postbode. Hij vroeg wie er nu te hard rijdt en wie er sluipt. Eén ding weet hij zeker. Hij bezorgt in Kortenhoef heel erg veel bekeuringen voor te hard rijden.

Emmaweg

De bewoners van de Emmaweg vinden dat hun dertig kilometer zone om zeep is geholpen. Met de renovatie is de weg verbreed. Bovendien is er een laag asfalt op gekomen, waardoor de toch al bescheiden drempels lager zijn komen te liggen. Dat leidde tot heftige verwijten aan het adres van wethouder Wim Neef, die verklaarde dat de weg opgeknapt moest worden.

Déja Vu

Voor wie de discussies over het verkeer op Noorder- en Zuidereinde al flink wat jaren volgt had de avond een hoog déja vu gehalte. Zeker toen wethouder Wim Neef verklaarde dat verkeer net water is en zich een weg baant over de gamakkelijkste route. Toen er werd geopperd om drempels aan te brengen in Noorder- en Zuidereinde kwamen de gumatec drempels uit 1990 zelfs weer ter sprake.

Dossier Noorder- en Zuidereinde

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
16 gr.
windkr. 3