WIJDEMEERSE WEBKRANT
Politiek uit Zomerslaap
Wijdemeren, wo 22 augustus 2007

De stukken voor de komende commissievergaderingen ploften op de deurmat. Er komt weer leven in de lokale politiek na de zomervakantie.

Op 28, 29 en 30 augustus worden voor het eerst na het zomerreces weer commissievergaderingen gehouden. Na elkaar Maatschappelijke Zaken (MZ), Ruimtelijke Ordening en Economie (REO) en als laatste Bestuur en Middelen (B&M).

Een paar onderwerpen die behandeld zullen worden.

Randweg

Op 29 augustus zal de commissie REO zich buigen over het voorstel van Mario Wouters (doedom.com) om een rondweg om 's-Graveland aan te leggen. Het college van B&W ziet niets in het plan van Wouters. Het gaat door beschermd natuurgebied en bovendien "achten wij de aanleg van een nieuwe randweg niet wenselijk omdat hiermee het probleem wordt verplaatst en de versnippering van het landschap toeneemt. Bovendien is het de vraag of dit een oplossing biedt voor het vraagstuk."

Wel wil het college in regionaal verband onderzoeken of het nachtelijk vrachtverkeer geweerd kan worden. Ook wil men een onderzoek instellen naar de herkomst van het verkeer op het Noorder- en Zuidereinde.

Trottoirs in Oud-Loosdrecht

Ruud Buijs (VVD) vraagt al heel lang aan het college om iets te doen aan de staat van de trottoirs in Oud Loosdrecht, die volgens hem treurig is. Het antwoord liet echter, tot ergernis van Buijs, op zich wachten. Het college heeft nu een memo over de situatie geschreven dat ter kennisname bij de stukken van de commissie REO zit.

Volgens het college is de staat van de trottoirs in Oud Loosdrecht net zo slecht (of net zo goed) als in de rest van Wijdemeren. Waar dat nodig was heeft men aannnemers aangesproken om door hen aangebrachte schade aan de trottoirs te herstellen, hetgeen is gebeurd.

Het college heeft een onderhoudsplan voor alle trottoirs en houdt zich daaraan, tenzij herstel acuut nodig is. Men wil niet afwijken van het onderhoudsschema door individuele klachten van burgers of raadsleden.

Postbus naar Loosdrecht

Het postadres van de gemeente Wijdemeren gaat veranderen. Nu beschikt de gemeente nog over de postbus in 's-Graveland, die van de gemeente 's-Graveland was. Per koerier wordt de post dagelijks opgehaald en naar Rading 1 in Hilversum gebracht.

Zodra de landruil met Hilversum is afgerond en Rading 1 niet meer in Hilversum, maar in Loosdrecht ligt, wil het college de postbus ook naar Loosdrecht verplaatsen. Rond deze adreswijziging zal flink gecommuniceerd worden.

Update 20.20: Alle agenda's van de commissievergaderingen vindt u in Wijdemeren Informeren (PDF).

Update 20.20: In de WWW schrijft Herman Stuijver dat de raadsleden een brief van het college hebben gekregen met daarin een toelichting op de Tomin/aanbestedingskwestie. Hij citeert in de WWW uit die brief. Op de agenda van de commissie MZ op 28 augustus zal de brief behandeld worden. (Wij hebben die brief niet. Zie dus de WWW.)

Dossier Tomin:

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
20 gr.
windkr. 5