WIJDEMEERSE WEBKRANT
DBW over Tomin
Wijdemeren, za 4 augustus 2007

Ria Hennis, fractielid van DBW, schreef een brief naar het college over de gang van zaken rond de aanbesteding van schoonmaakwerk en de Tomingroep.

Update 21.00 uur: Er stond in de brief abusievelijk € 350.000,-, dat moet € 450.000,- zijn.

ingezonden bericht

Dorpsbelangen Wijdemeren

Betreft: Brief van Tomingroep d.d. 30 juli 2007

Artikelen in regionale pers

Nederhorst den Berg, 3 augustus 2007

Geacht College,

Afgelopen week lazen we de brief van de Tomingroep en de berichten in de regionale pers over de aanbestedingstactiek van de gezamenlijke gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek.

Dorpsbelangen Wijdemeren kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de gevraagde referenties à € 350.000,- opzettelijk zijn toegevoegd om de Tomingroep buiten de procedure te dwingen.

  • Is dit rancune vanwege de verloren rechtszaak?
  • Is dit omdat het sociale karakter van de Tomingroep ondergewaardeerd wordt in het rijke Gooi?
  • Is dit omdat de Tomingroep geen goed werk levert? En zo ja, waar blijkt dit dan uit?
  • Kortom wat zijn de beweegredenen geweest om deze extra voorwaarden op te nemen?

De Tomingroep is een belangrijke speler als het gaat om de zwakkere werknemer een plek te bieden op de arbeidsmarkt. De gemeenten in Gooi- en Vechtstreek zijn medeaandeelhouders.

Wij, de belastingbetalers, betalen maar profiteren óók van de werkzaamheden van de Tomingroep door middel van een aandeel in de winst.

Deze werkgever vervult een grote sociale functie binnen onze gemeenschap.

Dergelijke, in onze ogen absurde, voorwaarden als gebruikt in deze aanbestedingsprocedure mogen er niet toe leiden dat potentiële uitvoerders al van te voren buiten mededingen worden gesteld.

Als dit het gevolg is van " centrale inkoop ", worden we gedwongen het hele project van gezamenlijk inkopen nogmaals te herzien.

Dorpsbelangen Wijdemeren maakt zich grote zorgen en wil op zo kort mogelijke termijn hierover geïnformeerd worden. De commissievergaderingen van eind augustus lijken hiervoor het meest geschikt.

Tevens vragen wij de verantwoordelijke wethouders de definitieve gunning van het werk aan te houden tot na 1 oktober 2007, teneinde een discussie rond dit onderwerp mogelijk te maken.

Voorlopig lijkt ons "schandalig" de enige juiste kwalificering van deze handelwijze.

Wij zien de discussie met grote zorg en belangstelling tegemoet.

Ria Hennis
Fractie Dorpsbelangen Wijdemeren

CC.
Gemeentebesturen van Huizen, Bussum, Hilversum, Naarden en Weesp
Regionale pers
Tomingroep

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
25 gr.
windkr. 2