WIJDEMEERSE WEBKRANT
Tomin vist achter het Net?
Wijdemeren, do 2 augustus 2007

Bij een Europese aanbesteding van de schoonmaakwerkzaamheden in Wijdemeren en vier andere gemeenten dreigt de Tomingroep uit de boot te vallen.

De Tomingroep is een regionale organisatie die in sociale werkvoorziening voorziet. In de afgelopen jaren heeft de groep haar werkterrein flink uitgebreid en is zij bedrijfsmatiger gaan werken. In Wijdemeren voert Tomin o.a. schoonmaakwerk en werk in de groenvoorziening uit.

Mislukte aanbesteding

Vorig jaar deden de gemeenten samen een Europese aanbesteding voor schoonmaakwerkzaamheden. Op 20 september vorig jaar verloor de Tomin groep die aanbesteding. Daarop stapte de groep naar de rechter om de gang van zaken in de aanbestedingsprocedure aan te vechten. Die stelde Tomin in het gelijk, zoals wethouder Wim Lorjé in de raad van 19 oktober vorig jaar meedeelde. De aanbesteding moest overgedaan worden.

Eis: Groot bedrijf

Er loopt op dit moment een nieuwe aanbesteding. Daaraan doen Hilversum, Weesp, Wijdemeren, Bussum en Naarden mee. De eisen die in de aanbesteding gesteld worden aan de dienstverlener zijn dit keer te hoog gegrepen voor de Tomingroep. Zo moet de toekomstige leverancier van schoonmaak aantonen dat hij minimaal drie schoonmaakprojecten heeft met ieder een jaarlijkse opbrengst van € 450.000. Dat soort grootschalige projecten heeft de Tomingroep niet, waardoor zij niet mee kan dingen naar de opdracht. Op 6 augustus wordt bekendgemaakt aan wie de opdracht verstrekt wordt. Het gaat om de schoonmaak van circa zesenvijftig gemeentelijke en semi-gemeentelijke gebouwen.

Tomin is verbolgen

De Tomin groep is verbolgen over deze gang van zaken. Dat staat vandaag in de G&E. Jan van Hasselt, divisiemanager aannemerij van de Tomingroep reageert kwaad in de krant. Hij verwijt de aanbestedende gemeenten dat de eisen zodanig zijn gesteld dat de Tomingroep, waarvan de gemeenten aandeelhouder zijn, buiten spel is gezet. Volgens Van Hasselt betekent het verlies van de opdracht het einde van werk voor twintig Tominmedewerkers. Tomin heeft over de kwestie een brandbrief gestuurd aan de betrokken gemeenteraden en colleges van B&W, waarin wordt gevraagd om te voorkomen dat de Tomingroep de opdracht niet krijgt.

Kwaliteit en continuiteit

Volgens wethouder Wim Lorjé wordt niet in eerste instantie gezocht naar een bedrijf dat de laagste prijs aanbiedt, maar naar een bedrijf dat kwaliteit in de uitvoering van het werk levert. Hij wil voorkomen dat de opdracht gegund wordt aan een bedrijf waarvan later blijkt dat het de klus niet aan kan. Volgens hem blijft de werkgelegenheid voor de Tomin medewerkers bestaan, want tien procent moet uitgevoerd worden in het kader van de sociale werkvoorziening. De medewerkers zullen dan echter wel in dienst moeten treden van de nieuwe leverancier.

Strikte regels

De regels voor een Europese aanbesteding zijn zeer strikt. Voor een opdracht groter dan circa anderhalve ton moet Europees aanbesteed worden. Vooraf moet de aanbestedende dienst goed nadenken en zorgvuldig formuleren welke eisen er gesteld worden. Aan die eisen mag na de openbare publicatie van de aanbesteding niets gewijzigd worden, dan na instemming van alle aanbieders in het traject.

Alle aanbieders moeten volstrekt gelijk behandeld worden ten aanzien van de beantwoordingen van vragen en andere communicatie tussen de aanbesteder en de potentiële leveranciers. In een Europese aanbesteding kunnen twee formuleringen voorkomen ten aanzien van de prijs. Er kan staan dat beslist wordt op grond van de goedkoopste aanbieding, of er kan gekozen worden voor de economisch meest voordelige aanbieding. In het tweede geval kan de gekozen aanbieder een duurdere prijs aanbieden, maar toch winnen op grond van kwaliteit, organisatie, nazorg en garantievoorwaarden.

Het is onwaarschijnlijk dat gemeenteraden en colleges in een lopende procedure kunnen inbreken zonder dat dat verregaande juridische consequenties heeft. (Vooropgesteld dat de procedure aan alle eisen voldoet.)

De commotie in de media over de ministers Koenders en Rouvoet, die de Europese aanbestedingsregels aan hun laars lapten vanwege "tijdsdruk", doet niets af aan het bestaan en handhaven van de strikte regels.

bron
G&E
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
21 gr.
windkr. 2