Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Begroting Aangenomen

Wijdemeren, 9 november 2005

Gisteren was het al duidelijk. De begroting is zonder enig probleem vanmiddag aangenomen met alleen de VVD tegen.

Vanmiddag kregen de fracties de gelegenheid om in tweede termijn te reageren op de inbreng van de andere partijen en de antwoorden die het college gisterenavond gaf. Grote verrassingen bleven uit, evenals heftige discussies en meningsverschillen.

Personeelsstop en Dekking


Wim Lorjé (VVD) betwist de dekking van de begroting
en vraagt om een personeelsstop.

Grotere onderwerpen waren de wens van de VVD om een absolute personeelsstop in te stellen en een verschil van inzicht tussen de VVD en wethouder Bert Nagel van financiën over de degelijkheid van de dekking van de begroting. De VVD verweet het college dat er verkeerde afschrijvingsmethoden toegepast worden en het gebruik van geld uit de reserves om de begroting sluitend te krijgen. Bert Nagel zag dat anders en werd daarin gesteund door de meerderheid van de raad. Op beide onderwerpen kreeg de VVD dan ook de andere partijen niet mee.


Wethouder Bert Nagel (CDA, Financiën) had weinig moeite
met zijn weerwoord.

Rijp en Groen

Een scala aan kleine onderwerpen passeerde vanmiddag weer de revue. Toppers waren de fonteinen in Loosdrecht en de klok aldaar, de overlast van paarrdenmest in Loosdrecht, het al dan niet vervangen van defecte wipkippen, het opnieuw instellen van de jaarlijkse sportdag (die er weer komt).

Peuterspeelzalen

Betske van Henten (CDA) sprak haar verbazing uit over de ommekeer die de PvdA en DBW gisteren maakten inzake subsidie aan peuterspeelzalen. Over dit onderwerp bekende Lia Moote (PvdA) dat zij vorig jaar in de commissie Van den Broeck moeite had gehad met het besluit om de subsidie terug te brengen tot nul. "Maar, dat is praten achteraf." Felix Flameling (D66) zei hetzelfde gevonden te hebben vorig jaar. Hij was er echter nog niet uit, want de eigen verantwoordelijkheid van de ouders spreekt hem ook nog steeds aan. René Voigt (DBW) herhaalde dat zijn patij tot nieuw inzicht is gekomen en vindt dat de peuterspeelzalen wel subsidie moeten krijgen. Het vervolg van deze discussie komt bij de behandeling van de Sociale Structuurvisie.


Achter het college volgt een groot aantal ambtenaren de debatten
op de publieke tribune.

Rekenkamer

Het college had een bezuiniging voorgesteld op de volgend jaar in te stellen rekenkamer. Dat was raadbreed tegen het zere been. Lia Moote (PvdA) verwoordde dat het krachtigst. "Waar bemoeit u zich mee. Het is onze rekenkamer die betaald wordt met ons geld." Ook de andere partijen hielden voet bij stuk en spraken zich uit tegen de voorgestelde bezuiniging.

Uit het college

Bij de beantwoording door het college kwam veel aan de orde. Wat het meest opviel:

 • Over de eventuele uitbreiding van de SV Loosdrecht kan nog geen uitspraak gedaan worden.
 • Voor het instellen van een porseleinroute komt € 24.000 subsidie als ook de gemeente € 24.000 euro bijdraagt.
 • Er komt in Wijdemeren geen betaald parkeren.
 • Hilversum werkt niet mee aan de nieuwbouw op Ter Sype. De zaak wordt voorzichtig, maar vastberaden onder druk gehouden bij de Staatssecretaris en de provincie.
 • Het college wil zijn best doen om een alternatief voor de buurtbus te verzinnen, maar geeft weinig hoop op een oplossing op korte termijn.
 • Het laboratorium van Unilever in het gemeentehuis is niet zo eenvoudig te verhuren. Wethouder Ties Hagen organiseert een rondleiding.
 • Over de skatebaan en de fonteinen, lees dit.

Moties en amendementen


Nelleke Schenkkan (GL) leest haar motie over de WVG voor.
Zij bleek moederziel alleen te staan.

Voor er gestemd werd over de begroting zelf kwam er een serie moties en amendementen in stemming.

 • CDA, DBL, PvdA en D66 willen de fontein aan de Parklaan, de fontein en de klok op het Lindeplein behouden. Alleen de VVD stemde tegen
 • Het CDA wil het onderhoud aan de wipkippen behouden. Unaniem aangenomen.
 • Alle partijen willen het geld voor de rekenkamer behouden. Unaniem aangenomen.
 • Voor juni 2006 moet het college komen met een voorstel om het tekort aan velden van de SV Loosdrecht op te lossen. Ingediend door CDA, DBL, PvdA en D66. Unaniem aangenomen.
 • Bevriezen van het aantal ambtenaren (de formatie), ingediend door de VVD. Verworpen met 10-8. DBW, D6 en GL steunden de motie.
 • Heffen van € 15.000 leges als een bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning, ingediend door de VVD. Verworpen, alleen gesteund door D66.
 • Een bezuiniging van 1% door te voeren op de hele begroting, ingediend door de VVD. Verworpen, alleen gesteund door D66 en GL.
 • In de begroting niet te korten op de reservering voor de WVG gelden. Ingediend door GL. Alle andere partijen vonden deze motie overbodig omdat de gemeente wettelijk verplicht is WVG aanvragen te honoreren. Verworpen met alleen GL voor.
 • De intentie om een vorm van openbaar vervoer in Wijdemeren in een of andere vorm te behouden, ingediend door GL. Verworpen, met alleen steun van de PvdA.

Tenslotte werd zonder veel woorden de begroting 2006 aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.


De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Windstil 11º Naar volgende bericht