Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

DBL door het stof; Siemons blijft

Wijdemeren, 8 november 2005

Fractievoorzitter Gert Zagt van DBL trok vanavond zijn motie van wantrouwen in om de positie van DBL wethouder Yvonne Siemons te beschermen.

Knieval van DBL


Gert Zagt (DBL) leest zijn verklaring voor.

Afgelopen donderdag diende DBL een motie van wantrouwen in tegen wethouder Ties Hagen. Bij de aanvang van de, na een schorsing, heropende raadsvergadering van afgelopen donderdag opende fractievoorzitter Gert Zagt van DBL vanavond met een verbazingwekkende verklaring. Hij trok de motie in na nog eens over de kwestie nagedacht te hebben.

De motie had schade toegebracht aan de bestuurlijke en persoonlijke verhoudingen, aldus Zagt. Wethouder Hagen was één van de twee verantwoordelijke portefeuillehouders, het indienen van een motie tegen hem alleen was bij nader inzien niet terecht. Ook zou vasthouden aan de motie schade toebrengen aan de bestuurbaarheid van Wijdemeren. In tweede termijn zei hij: "Is dit het waard om de eigen wethouder slachtoffer te laten worden?" Hij verweet de VVD dat die partij vorige week was meegesprongen op de door DBL getrokken kar.

CDA en PvdA prijzen DBL vanwege moed

De reacties van CDA en PvdA waren vooraf zorgvuldig afgestemd met DBL. Betske van Henten (CDA) las een verklaring voor die sprak van politieke durf en moed om op het standpunt terug te komen omwille van de bestuurbaarheid van Wijdemeren. Lia Moote (PvdA) ging nog iets verder. Naast het feit dat ook zij de politieke moed van Zagt prees, verklaarde zij: "De door DBL afgelegde verklaring is door de PvdA fractie geaccordeerd.", waarmee zij zelfs expliciet toegaf dat de PvdA de tekst van Zagt had gelezen en goed bevonden.

Prijsschieten

De overige partijen in de raad waren compleet overrompeld door de schielijke intrekking van de motie van wantrouwen. Het werd een half uur prijsschieten.

Felix Flameling (D66) wees erop dat DBL vorige week nog eiste dat zij de motie mochten indienen, toen bleek dat de VVD al eerder een verzoek daartoe had gedaan. Dit was een veel zwaardere misstap dan die DBW vorig jaar gedaan heeft, toen Co de Kloet weg moest. "DBL trok vorige week een hele grote broek aan en nu zitten ze met z'n drieën nog in een string geperst. " "Stel dat D66 en GL vorige week voor de motie hadden gestemd, dan had DBL deze move niet kunnen maken en was de wethouder weggeweest." :sloot hij af.

Nelleke Schenkkan (GL) tapte uit een ander vaatje. Zij maakte wethouder Ties Hagen zware verwijten over zijn optreden van vorige week. Daarbij sprak zij van "hoogmoed", "gebrek aan respect" en "een zienderogen groeiend ego".

Els Kruit (VVD) spaarde Gert Zagt niet. Een ongekende vertoning vond zij het intrekken van de motie. Zagt had vorige week juist haarfijn aangetoond dat de wethouder onjuiste en onvolledige informatie aan de raad had verstrekt. "Maar bij een dreiging voor de eigen wethouder zetten de nieuwelingen de principes overboord. Een coalitiepartner die alles slikt voor zoete koek. Wat is zo'n partij waard? Er is onvoldoende over nagadacht en het is politiek knullig." :aldus Els Kruit.

Lobbyen voor meerderheid

René Voigt (DBW) citeerde het artikel uit de Gooi- en Eemlander waarin wethouder Ties Hagen zijn boosheid etaleerde over het optreden van DBL en zei: "Ze zijn nog niet van mij af. Ik heb mijn strategie al klaar." Over Zagt zei hij: "Zagt heeft Hagen gewoon in de val laten lopen. Hier in de raadszaal liep hij donderdag nog te lobbyen voor een meerderheid voor zijn motie. De enige achtergrond van deze onbenullige verklaring is de angst een wethouder te verliezen."

Wethouder Ties Hagen verklaarde dat hij oprecht meende een goede deal te hebben gemaakt met Brugchelen en op verzoek van het hele college de beantwoording van de raad op zich had genomen. Naar Nelleke Schenkkan (GL) deed hij een kleine knieval: "Bescheidenheid is niet mijn sterkste kant." "Ik kan leven met de verklaring van DBL. Zand erover."

Noviteit

En zo ontstond een noviteit. In één raadsvergadering met een schorsing van drie dagen diende een coalitiepartij een motie van wantrouwen in tegen een wethouder van het eigen college en trok hem ook weer in. Opmerkelijk was dat in de verklaring van DBL geen van de zware verwijten aan het college inzake de aankoop van Brugchelen werd teruggenomen. Alleen de bestuurbaarheid van Wijdemeren en de positie van de eigen wethouder werden als argument aangevoerd om de terugtocht te blazen.

De Kloet terug :-)

In de begrotingsbehandeling, die na de vergadering werd gehouden, dook het onderwerp nog één keer prominent op. René Voigt opperde even dat zijn partij spijt zou betuigen over de tegenstem tegen de begroting van vorig jaar. "Mag wethouder Co de Kloet dan ook weer terugkomen?"


PS.

Wethouder Yvonne Siemons (DBL) was vanavond niet aanwezig. Zomin als zij in de aanloop een rol speelde, zomin was zij er bij de afloop. Zij had daar een hele goede reden voor. Zij werd vandaag oma. En daarvoor laat je natuurlijk lekker de boel de boel. Yvonne gefeliciteerd!


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolkt Harde wind 15º Naar volgende bericht