Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Plassennet


Ing. Brief Schiphol

Loosdrecht, 12 februari 2003. Wim van Oudheusden, voormalig fractievoorzitter van de PvdA in Loosdrecht houdt zich sterk bezig met de ontwikkelingen rond Schiphol. Hij schreef al eerder ingezonden brieven en oproepen.

Ook nu lucht hij zijn hart in onderstaande ingezonden brief.

Eerdere ingezonden brieven en artikelen over dit onderwerp: Vliegtuiglawaai, PvdA: aanvliegroutes, Wim van Oudheusden en Schiphol, Wim van Oudheusden tegen vliegtuiglawaai (G&E).

En ik nu? vroeg het milieu.

Bij de opening van de 5e baan op Schiphol waren alle boboŽs aanwezig. Slechts een ontbrak op het feest, het milieu.

Dit terwijl de politieke voorwaarde was en is dat groei alleen binnen de toelaatbare milieunormen zou mogen plaatsvinden. Het milieu was niet bij de borrel omdat het nog geen toetsing heeft kunnen doen aan deze harde voorwaarde. Immers haar vertegenwoordigers, de commissie Berkhout, kreeg ruzie met de demissionaire staatssecretaris en legde haar werk neer.

Nu is de vraag hoe dit verder gaat. In elk geval zijn de meetpunten voor geluidshinder nog niet geplaatst. Ook staat het aantal en de locaties nog niet vast. Verder zal de Provincie Utrecht extra meetpunten aanschaffen naast die van de staatssecretaris. Ik pleit hier als kandidaat Statenlid dat ook Noord-Holland zoŽn investering doet.

Ook is een kamerbreed aangenomen motie Stellingwerf van ruim anderhalf jaar terug nog steeds niet uitgevoerd. Deze zou er voor zorgen dat er boven Nederland hoger zou worden aangevlogen, wat op zichzelf al tot minder geluidshinder zal leiden. Waarom niet?

Als u het met me eens bent om hierover een petitie vanuit de bevolking in te dienen bij de 2e Kamer, steunt u me dan via een email aan : w.oudheusden@12move.nl.

W. van Oudheusden
Spanker 19
1231 TB Loosdrecht
035 – 5821936
06 - 51445929
w.oudheusden@12move.nl


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...