Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Wijdemeren.nl

Wijdemeren, 23 november 2002. De gemeente koopt wijdemeren.nl van Plassennet voor € 15.000. Dat werd snel duidelijk tijdens de Algemene Beschouwingen, toen René Voigt (fractievoorzitter DB) aan het college vroeg of dit besluit door het college genomen was.


Betske van Henten (CDA)

Bij de Algemene Beschouwingen reageerde Betske van Henten (CDA) zeer positief op deze ontwikkeling in aanloop naar een eigen herkenbare website voor de gemeente. René Voigt en in tweede termijn Miep van Hattem (DBL) reageerden beiden negatief op het besluit. René Voigt zei in eerste termijn dat zijn partij een minimum aan geld wil uitgeven voor een "zeer basale website" zonder enige toeters en bellen. Miep van Hattem wees erop dat de gemeente reeds eigenaar is van het domein gemeentewijdemeren.nl en daarmee de mogelijkheid heeft om een website op te zetten. Over de aankoop van de domeinnaam reageerde zij heftig negatief.


Miep van Hattum (DBL)

Wethouder Ties Hagen pleitte krachtig voor de overname van de domeinnaam om de herkenbaarheid van de website van de gemeente maximaal te laten zijn. Hij zei juist zeer blij te zijn dat er overeenkomst bereikt is in goede harmonie. (Hetgeen wij kunnen bevestigen. red.) De gemeente houdt de domeinnamen loosdrecht.nl, nederhorstdenberg.nl en s-graveland.nl in handen om ook op die manier toegang te bieden tot de gemeentelijke website.

In de Gooi van gisteren besteedde Nico Postma ruime aandacht aan de voorgenomen verkoop. In een artikel geeft hij een kort overzicht van het voorafgaande. Bijvoorbeeld over de  registratie van de domeinnaam wijdemeren.nl in de vroege zomer van 2000, enige tijd nadat wijdemeren gekozen was als werknaam van het herindelingsproject, toen nog niet zeker was dat de nieuwe gemeente ook zo zou gaan heten.


Ties Hagen (weth. PvdA)

In de rubriek "Op de korrel" geeft Nico Postma in de Gooi een verslag van een gesprek dat hij met Rik Jungmann, redacteur van de Wijdemeerse Webkrant, had.

Op de vraag waarom Plassennet de naam verkoopt is het antwoord dat het nooit de bedoeling was om de domeinnaam te verkopen, maar dat het aanbod van de gemeente voor een klein bedrijf als Plassennet zo aantrekkelijk was dat er uiteindelijk toch voor besloten is.

Een andere vraag was waar de Wijdemeerse Webkrant na de overdracht te vinden zal zijn. Het antwoord daarop is dat wijdemeren.com het adres zal zijn waar de Wijdemeerse Webkrant te vinden zal zijn, naast toegang via ankeveen.nl, kortenhoef.nl en sgraveland.nl. (wijdemeren.com is overigens ook al vanaf zomer 2000 in gebruik, waarbij deze domeinnaam verwijst naar hetzelfde domein als wijdemeren.nl. red.)

De inhoud van de wijdemeren.nl site zal in zoverre veranderen dat de zuivere statische informatie over de gemeente, college, raad, contactadressen, openingstijden, politieke partijen, etc., etc. niet meer door Plassennet verzorgd wordt. Deze informatie zal ook niet terugkeren op wijdemeren.com, omdat die informatievoorziening de verantwoordelijkheid van de gemeente is en te vinden zal zijn op wijdemeren.nl zodra de gemeente in de lucht is. Dit is afgesproken met de gemeente om verwarring te voorkomen. Uiteraard zal wijdemeren.com wel verwijzingen opnemen naar de relevante pagina's van de gemeente.

Met deze verandering komt een einde aan de informatievoorziening over de gemeente door Plassennet. Deze informatievoorziening begon eind 1999 op het domein sgraveland.nl.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: Plassennet Bron: Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...